Follow on FB

5. svibnja 2017.

Nadzorni inženjer, građenje kuće odnosno izvođenje brojnih radova

U današnje vrijeme kako bi se počela graditi kuća, potrebno je prije toga ispuniti više različitih koraka.

Potrebno je prije svega dobiti isprojektirati kuću i dobiti građevinsku dozvolu:

"Za ishođenje građevinske dozvole ovisno o kategoriji zgrade potrebno je priložiti sljedeće glavne projekte i potvrde nadležnih javnopravnih tijela da su projekti izrađeni u skladu s uvjetima istih tijela."

Kako projektirati i graditi kuću


Nakon što se kuća počne graditi, osim firme koja izvodi radove, potrebne su i usluge nadzornog inženjera odnosno ovlaštenog voditelja građenja (ukoliko izvoditeljska firma nema takvoga).

“U okviru zadaća svoje struke, voditi izvođenje građevinskih i drugih radova: pripremnih, zemljanih, konstruktorskih, instalaterskih, završnih te ugradnju građevnih proizvoda, opreme ili postrojenja. Obzirom da se  konstrukterski radovi svrstavaju u skupinu pojedinih radova, a završni radovi u skupinu manje složenih radova (prema priznatim pravilima struke), slijedi da ovlašteni voditelj radova vodi izvođenje pojedinih i manje složenih radova.
Poslove vođenja manje složenih radova, osim ovlaštenog voditelja radova, može obavljati i voditelj manje složenih radova iz članka 28. stavak 2. Zakona. Stoga izvođač obrtnik, koji izvodi vanjsku stolariju, izolaciju ili zidarske radove koji se smatraju manje složenim radovima mora imati zaposlenog voditelja manje složenih radova. Pod pojmom zaposlene osobe misli se na osobu u radnom odnosu u skladu s propisima o radu.”
Preporučamo Vam poduzeće Quando d.o.o., za sve vaše radove, od prve lopate do krova.