Follow on FB

25. listopada 2016.

Zahtjev za smanjenjem predujma poreza na dohodak

Zahtjev za smanjenjem predujma poreza na dohodak prema odredbi čl. 47.st.3. Zakona o porezu na dohodak.

Ime i prezime i adresa radnje:  Petar Kuhar, Samobor, Visoka ul. 20.
Naziv i sjedište radnje:               Obrt za izradu cementnih glazura, „Graditelj“.
                                                           10 430 Samobor
OIB: 21111111112

Područni ured Zagreb
Ispostava Porezne Samobor
Trg kralja Tomislava 5

Predmet: Zahtjev za smanjenjem predujma poreza na dohodak prema odredbi čl. 47.st.3. Zakona o porezu na dohodak

Rješenjem vaše ispostave od 01.01.2010. godine, utvrđena mi je obveza plaćanja mjesečnog predujma u svoti od 3.000,00 kn za obavljanje obrtničke djelatnosti strojna izrada cementnih glazura.
Budući da su ostvareni rezultati poslovanja za prva 3 mjeseca ove godine znatno lošiji nego u istom razdoblju prošle godine, sukladno odredbi čl. 47. st. 3. Zakona o porezu na dohodak, podnosim zahtjev za smanjenjem predujma poreza na dohodak od obrta i slodobnih zanimanja.
Za razdoblje od 01.01. do 31.03.2012. dohodak od obavljanja djelatnosti ostvaren je u svoti od 32.500,00 kn, što je u odnosu na isto razdoblje prošle godine manje za 75,70%. Do pada poduzetničke aktivnosti došlo je zbog gospodarske krize koja je osobito zahvatila graditeljsku djelatnost, što je uzrokovalo smanjenu potražnju za građevinskim uslugama završnih radova, zbog čega sam bio prisiljen raskinuti ugovor o radnom odnosu s tri zaposlena djelatnika.
Kako će zbog navedenih razloga i ostvareni dohodak na godišnjoj razini za ovu godinu biti manji, molim da mi se predujam porez na dohodak od obrta s dosadašnje obveze utvrđene rješenjem u svoti od 3.000,00 kn smanji na 975,00 kn mjesečno, prema iskazanim podatcima u izvatku iz poslovnih knjiga za razdoblje od 01.01. do 31.03.2012. koji se dostavlja u prilogu zahtjeva.


U Samoboru, 05.04.2012.                  


    
Podnositelj zahtjeva:
Petar KuharDownload dokumenta u wordu pronađite na sljedećem linku: