Follow on FB

25. listopada 2016.

Zahtjev za smanjenjem mjesečnog predujma poreza na dobit zbog reinvestiranja dobiti

XY d.o.o.
Ilica XX, 10 000 Zagreb
OIB:

Zagreb, 20.09.2012.

Porezna uprava- Zagreb
Ispostava – Centar
Ilica  25, Zagreb


Predmet:  Zahtjev za smanjenjem mjesečnog predujma poreza na dobit
Sukladno čl. 34. st. 2. Zakona o porezu na dobit, molimo Vas da se rješenjem izmijeni visina mjesečnih predujmova poreza na dobit.
Naime, sukladno čl. 6. st. 1. t. 6. te čl. 5. Zakona o porezu na dobit, koristiti će se porezna olakšica za reinvestirani dobitak, te samim time neće biti obveze po godišnjoj prijavi poreza na dobit za 2012.
Međutim, kako je društvo u poslovnoj godini 2011. ostvarilo dobit, te samim time ima i obvezu uplate predujmova poreza na dobit, molimo vas da se to rješenjem izmjeni.
Naglašavamo kako plaćanje predujmova predstavlja znatno opterećenje u samom poslovanju, dok u konačnici neće postojati porezna obveza, te se imobiliziranjem tih novčanih sredstava otežava razvoj samog društva.
Isto tako, sukladno Zakonu, uz završnu prijavu poreza na dobit za 2012. dostaviti će se i ostali dokumenti, dakle dokaz o upisu kapitala u sudski registar, Odluku o uporabi dobitka, te pregled stanja kapitala i pričuva.

Uz Zahtjev dostavljamo Vam i temeljne financijske izvještaje (bilancu i RDG) za proteklo razdoblje tekuće poslovne godine, bruto bilancu i PD obrazac.


Hvala. Lijepi pozdrav,


_______________________
XY d.o.o.
(direktor)

Download u word obliku: