Follow on FB

25. listopada 2016.

Zahtjev za izdavanje potvrde o nepostojanju duga prema državi

Zahtjev za izdavanje potvrde o nepostojanju duga prema državi:


Zagreb, 21. svibnja 2009.

Porezna uprava
Ispostava Trešnjevka
Park stara Trešnjevka 2
10000 Zagreb

Zahtjev za izdavanjem potvrde o nepostojanju duga prema državi

Molim naslov da mi izda potvrduo nepostojanju duga prema državi po osnovi javnih davanja.
Potvrda će se koristiti u svrhu ______________________________________________________.

Hvala.


___________________________
dr.sc. Goran Gašparović
Direktor
Actarius Grupa d.o.o.


Download u word obliku: