Follow on FB

24. listopada 2016.

Reinvestiranje dobitka - obrazac

Reinvestiranje dobitka:

Na temelju čl. xxx Statuta (Osnivačkog ugovora, Izjave o osnivanju) društva, Skupština društva ABC (jedini član društva) u skladu s čl. 406. (za d.o.o.) odnosno čl.. 220. (za d.d.) ZTD-a, a povezano s čl. 6. st. 1. toč. 6. i st. 5-7. Zakona o porezu na dobit (Nar. nov. br. 177/04. do 22/12.) donosi
Odluku o reinvestiranju dobitka
1. Ostvareni dobitak za godinu 2012. u svoti od 400.000,00 kn (alternativa 150.000,00 kn ili bilo koja druga svota do svote ostvarenoga dobitka) u cijelosti se unosi u temeljni upisani kapital društva.
2. Za povećanje temeljnog kapitala povećavaju se udjeli jedinog člana društva (alternativa udjeli članova d.o.o.) ili emitira se xx novih dionica koje pripadaju dioničarima u omjeru njihovih dosadašnjih dionica.
3. Zadužuje se uprava društva da u roku od 6 mjeseci od dana donošenja ove odluke pribavi potvrdu sudskog registra o povećanju temeljnog upisanog kapitala.
U Zagrebu, 10. travnja 2013. (datum treba odgovarati datumu usvajanja financijskih izvješća)Predsjednik skupštine društva
Hrvoje Horvat 

Download obrasca u word obliku: