Follow on FB

26. listopada 2016.

Pregled prenesenih poreznih gubitaka po godinama

Tvrtka d.o.o.
Ulica 2, 10000 Zagreb
MB 2305151

Porezna uprava, Ispostava Trešnjevka
Park stara Trešnjevka 2, 10000 Zagreb

Pregled prenesenih poreznih gubitaka po godinama

Sukladno čl. 17 Zakona o porezu na dobit (Nar. nov. 117/04, 90/05, 57/06), daje se pregled prenesenih poreznih gubitaka koji su utvrđeni po godišnjim prijavama poreza na dobitak u razdoblju od 5 godina počevši od 2004. godine koje se koriste u Prijavi poreza na dobitak za 2009. godinu, i to:

2004
2005
2006
2007
2008
1. Preneseni porezni gubitak-
10,00
2. Dobit u poslovnoj godini-
10,00
3. Gubitak u poslovnoj godini10,00
-
4. Prijenos gubitka u naredno porezno razdoblje10,00
-

Voditelj računovodstva:


----------------------------


Download dokumenta u wordu