Follow on FB

19. listopada 2016.

Oslobađanja od obveze predaje PD-obrasca - izjava da od datuma registracije nisu obavljali poduzetničku djelatnost

Izjava da od datuma registracije nisu obavljali poduzetničku djelatnost-oslobađanja od obveze predaje PD-obrasca:

----------------------------------------------------------------

Izjava da od datuma registracije nisu obavljali poduzetničku djelatnost
AAA doo
Zagreb
OIB
                                                                                Porezna Uprava
                                                                                Područni ured Zagreb


Predmet: Izjava

Poduzeće AAA doo koje je upisano u trgovački registar u Zagrebu 01.lipnja 2013. nije od svoje registracije do 31. prosinca 2013. obavljalo nikakvu poduzetničku djelatnost, nema iskazanog prometa po žiro-računu niti evidentiranih poslovnih promjena u poslovnim knjigama.
Izjava se daje sa svrhom oslobođanja od obveze predaje PD-obrasca za 2013. jer je poduzeće još uvijek neaktivno.

Direktor poduzeća:

________________


-----------------------------------------------------------------

Download dokumenta u wordu: