Follow on FB

24. listopada 2016.

Odluka o povećanju temeljnog kapitala

Na temelju čl. 406.  i  459.  Zakona o trgovačkim društvima (NN. br. 111/93.-68/13.)  i čl. --- društvenog ugovora, skupština društva AAA d.o.o. iz Zagreb, ul. BBB, donijela  je 10. veljače 2014. ovu

Odluku o povećanju temeljnog kapitala

1. Temeljni kapital društva povećava se sa svote od 500.000,00 kn za svotu od 300.000,00 kn  na svotu od 800.000, 00 kn.
2. Povećanje temeljnog kapitala provodi se iz dobitka društva iskazanog u godišnjim financijskim izvješćima za 2013.
3. Povećavanjem temeljnog kapitala povećavju se nominalne vrijednosti udjela članova društva CCC  i DDD u jednakim svotama, odnosno za svaki poslovni udio članova društva sa svote od 250.000,00 kn za svotu od 150.000,00 kn na svotu od 400.000,00 kn.
4. Nakon povećanja temeljnog kapitalak, temeljni kapital društva podijeljen  j  na dva poslovna udjela pojedinačne nominalne vrijednost iod 400.000,00 kn koje drže članovi CCC i DDD, svaki po jedan poslonvi udio.
Uprava društva zadužuje se pribaviti izvadak sudskog registra o povećanju upisanoga temeljnog kapitala najkasnije u roku od 6 mjeseci od donošenja ove Odluke.Predsjednik skupštine
Hrvoje Horvat

Download dokumenta u wordu: