Follow on FB

19. listopada 2016.

Obrazac za zapis odluke o oblikovanju kapitalnih pričuva

Odluka o oblikovanju kapitalnih pričuva:


Na temelju čl. 391. i 406. Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov. broj 111/93.-68/13.) i Društvenog ugovora društva AAA doo, član društva BBB donosi 01. siječnja 2014.
Odluku o oblikovanju kapitalnih pričuva

Jedini član društva BBB donio je odluku o oblikovanju kapitalnih pričuva društva AAA doo u svoti od 400.000, 00 kn iz obveze za kratkoročni zajam člana društva u svoti od 200.000,00 kn, primljen 01.kolovoza 2013. za koji nije ugovorena kamata.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član društva:


------------------

 Download dokumenta u wordu nalazi se na sljedećem linku:

Odluka o oblikovanju kapitalnih pričuva - DOWNLOAD!!!