Follow on FB

30. rujna 2016.

Nalog za službeno putovanje - obrazac

Nalog za službeno putovanje - obrazac: Možete ga skinuti u PDF formatu klikom ovdje:
Nalog za službeno putovanje - DOWNLOAD

_________________________________ (Naziv pravne ili fizičke osobe) Broj Putnog naloga : _____ U _________________, dana _________________ god. NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE _________________________________________ (ime i prezime osobe koja putuje) Na radnom mjestu: _______________________________________________________________ otputovat će dana: __________________, na službeno putovanje u: __________________________________________________________ (mjesto u koje osoba putuje) sa zadatkom: ____________________________________________________________________ putovanje može trajati _________ dana (_________________________) slovima Za prijevoz se može koristiti: ________________________________________________________ , marke: ________________________, registarske oznake: ____________________ . Za ovo službeno putovanje odobrava se isplata predujma putnih troškova u svoti od:_____________ Nakon povratka sa službenog puta u roku od ____________ treba obaviti obračun ovog putovanja i podnijeti pismeno izvješće o obavljenom zadatku. M.P. __________________ (potpis odgovorne osobe) OBRAČUN PUTNIH TROŠKOVA Za obavljeno službeno putovanje u: ________________________________________________ Na putovanje sam krenuo/la dana: _________________________________________________ Vratio/la sam se dana: ___________________________________________________________ 1. OBRAČUN DNEVNICA ODLAZAK POVRATAK UKUPNA SVOTA Broj sati Broj dnevnica Svota Datum Sat Datum Sat dnevnice 2. OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA Početno stanje brojila: ________________ Završno stanje brojila: ________________ RELACIJA Prijeđeni km Za prijevoz svota od do UKUPNO: 3. OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA Svota UKUPNO OSTALI TROŠKOVI 4. UKUPNO NASTALI TROŠKOVI NA SLUŽBENOM PUTU 5. Umanjenje za isplaćeni predujam 6. OSTAJE ZA ISPLATU – VRAĆANJE SVOTE 7. IZVJEŠĆE SA SLUŽBENOG PUTOVANJA: ______________________________________________________________________________ Potvrđujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu obavljeno i isplata se može obaviti. U ______________________, dana ___________________ Podnositelj obračuna Pregledao likvidator Nalogodavac isplate

Nalog za službeno putovanje - obrazac:
Možete ga skinuti u PDF formatu klikom ovdje: Nalog za službeno putovanje - DOWNLOAD