Follow on FB

23. ožujka 2016.

Kako napisati račun dobiti i gubitka - obrazac

Definicija računa dobiti i gubitka bila bi sljedeća:


- Financijski izvještaj koji predočuje uspješnost poslovanja poduzeća u određenom vremenskom razdoblju
- Sadrži prikaz svih prihoda i rashoda, te ostvarenog financijskog rezultata u određenom obračunskom razdoblju
- Daje nam odgovor na pitanje je li poduzeće ostvarilo svoj financijski cilj
- Prikazuje poslovnu aktivnost poduzeća kroz određeno razdoblje
Skraćeni prikaz - primjer rezultata RDG-a.


Ovdje preuzmite obrazac za izradu računa dobiti i gubitka (RDG):

Download - OBRAZAC RAČUNA DOBITI I GUBITKA