Follow on FB

15. veljače 2016.

Evidentiranje nabavke robe - knjiženje

Evidentiranje zaliha robe se vrši u sklopu grupe računa 13- Zaliha robe, koja obuhvata sljedeće sintetičke račune:
130 – Obračun nabavke robe,
131 – Roba na skladištu,
132 – Roba u veleprodajnim objektima,
133 – Roba u maloprodajnom objektima,
134 – Roba u tranzitu,
135 – Roba na putu,
136 – Roba u obradi i doradi,
137 – Roba data za komisionu i konsignacionu prodaju,
139 – Ispravka vrijednosti robe.


Prodajna cijena se formira prema sljedećoj šemi:

 Buto fak.vrijednost(cijena)
 - Rabat
 = Neto fakturna vrijednost (cijena)
+  zavisni tr.nabavke
=  Nabavna vrijednost (cijena)
+   RUC (marža)
= Prodajna veijednost (cijena) bez PDV
+ PDV

= Prodajna vrijednost (cijena) sa PDV u maloprodaji

Primjer evidentiranja nabavke robe po nabavnim cijenama

1. Dobavljač je isporučio robu u ukupnoj fakturnoj vrijednosti od 12.870 KM ( 11.000+PDV), ( 1.000 kg po cijeni od 11 KM )
2. Za troškoveprevoza i istovara robe dobavljač je dostavio fakturu u iznosu od 936 KM ( 800 + 136 PDV ).
3. Roba je zadužena u skladište po nabavnoj cijeni.


evidentiranje-nabavke-robe-knjizenje


Primjer evidentiranja nabavke robe po prodajnim cijenama sa PDV-om

1. Dobavljač je isporučio robu u ukupnoj fakturnoj vrijednosti od 29.250 KM
( 25.000+ 4.250 PDV),
2. Troškovi prevoza i kontrole kvaliteta robepo fakturi dobavljača iznose2.574 KM ( 2.200+374 PDV).
3. Roba je zadužena u prodavnicu  uz 15 % marže ( RUC ) i ukalskulisani PDV


evidentiranje-nabavke-robe-knjizenje-maloprodaja