Follow on FB

25. siječnja 2016.

Šta su investicijske nekretnine i kako se knjiže

U grupi konta, Investicijske nekretnine prema Kontnom planu nalaze se sljedeća konta:
03 - INVESTICIJSKE NEKRETNINE
030 - Ulaganja u vlastito zemljište
031 - Ulaganja u unajmljeno zemljiše
032 - Ulaganja u vlastite građevine
033 - Ulaganja u unajmljene građevine
035 - Ulaganja u nekretnine u pripremi
037 - Avansi za investicijske nekretnine

Ulaganja u vlastito zemljište

Na kontu 030 - Ulaganja u vlastito zemljište, iskazuju se, u skladu sa MRS 40, zemljišta koja njihov vlasnik posjeduje i drži radi ostvarivanja zarade od iznajmljivanja ili radi porasta vrijednosti tih nekretnina.

Primjer nabavke zemljišta radi iznajmljivanja:

1. Pravna osoba A kupila je od pravne osobe B zemljište površine I 0.000 m2, s ciljem davanja zemljišta u operativni najam. Kupovna cijena zemljišta po fakturi dobavljača iznosi I 00.000,00 KM. Promet zemljišta u skladu s odredbama članka 4. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ne smatra se prometom dobara i ne podliježe oporezivanju PDV-om.
2. Nadležna porezna uprava odredila je porez na promet nekretnina po stopi od 5 % što iznosi 5.000,00 KM i isti je plaćen.
3. Poslije kupnje pravna osoba A u svrhu pripreme zemljišta za operativni najam imala je izdatke u iznosu od 5.000, 00 KM uvećanom za PDV u iznosu od 850,00 KM (geodetske usluge, advokatske usluge, uređenje).
4. Pravna osoba A platila je obveze prema dobavljačima. Pravna osoba A izvršila je prijenos ulaganja u zemljište na konto 030 - Ulaganje u vlastito zemljište.
knjizenje-ulaganje-u-vlastito-zemljiste


Ulaganja u unajmljeno zemljište

Na kontu 031 - Ulaganja u unajmljeno zemljište, iskazuju se, u skladu sa MRS 40, zemljišta u financijskom lizingu koja korisnik financijskog lizinga drži radi ostvarivanja zarade od iznajmljivanja  ili radi porasta vrijednosti tih nekretnina.

Primjer knjiženja unajmljenog zemljišta

Društvo je u financijski lizing kupilo zemljište koje namjerava izdavati kroz duže razdoblje. Diskontirana vrijednost minimalnih plaćanja zemljišta iznosi 10.000 KM.
knjizenje-ulaganje-u-unajmljeno-zemljiste


Ulaganja u vlastite građevine

Na kontu 032 - Ulaganja u vlastite građevine, iskazuju se, u skladu sa MRS 40, zgrade ili dijelovi zgrada koje njihov vlasnik posjeduje i drži radi ostvarivanja zarade od iznajmljivanja ili radi porasta vrijednosti tih nekretnina.

Primjer nabavke nekretnine

1. Pravna osoba A kupila je od pravne osobe B novoizgrađenu građevinu površine 5.000 m2 Kupovna cijena objekta po fakturi dobavljača iznosi 5.000.000,00 KM uvećano za PDV 17 % u iznosu od 850.000,00 KM. 
2. Nadležna porezna uprava odredila je porez na promet nekretnina po stopi od 5 %, što iznosi 250.000,00 KM i isti je plaćen . 
3. Poslije kupnje pravna osoba A u svrhu dovršenja objekta za namjeravano korištenje angažirala je pravnu osobu C, koja je po izvršenom poslu izdala fakturu na iznos od 50.000,00 KM uvećano za PDV u iznosu od 8.500,00 KM. Pravna osoba A platila je obveze prema dobavljačima . Pravna osoba A izvršila je prijenos ulaganja građevine na konto 032 - Ulaganja u vlastite građevine.
knjizenje-ulaganje-u-vlastite-gradjevine