Follow on FB

25. siječnja 2016.

Šta su investicijske nekretnine i kako se knjiže

U grupi konta, Investicijske nekretnine prema Kontnom planu nalaze se sljedeća konta:
03 - INVESTICIJSKE NEKRETNINE
030 - Ulaganja u vlastito zemljište
031 - Ulaganja u unajmljeno zemljiše
032 - Ulaganja u vlastite građevine
033 - Ulaganja u unajmljene građevine
035 - Ulaganja u nekretnine u pripremi
037 - Avansi za investicijske nekretnine

Ulaganja u vlastito zemljište

Na kontu 030 - Ulaganja u vlastito zemljište, iskazuju se, u skladu sa MRS 40, zemljišta koja njihov vlasnik posjeduje i drži radi ostvarivanja zarade od iznajmljivanja ili radi porasta vrijednosti tih nekretnina.

Primjer nabavke zemljišta radi iznajmljivanja:

1. Pravna osoba A kupila je od pravne osobe B zemljište površine I 0.000 m2, s ciljem davanja zemljišta u operativni najam. Kupovna cijena zemljišta po fakturi dobavljača iznosi I 00.000,00 KM. Promet zemljišta u skladu s odredbama članka 4. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ne smatra se prometom dobara i ne podliježe oporezivanju PDV-om.
2. Nadležna porezna uprava odredila je porez na promet nekretnina po stopi od 5 % što iznosi 5.000,00 KM i isti je plaćen.
3. Poslije kupnje pravna osoba A u svrhu pripreme zemljišta za operativni najam imala je izdatke u iznosu od 5.000, 00 KM uvećanom za PDV u iznosu od 850,00 KM (geodetske usluge, advokatske usluge, uređenje).
4. Pravna osoba A platila je obveze prema dobavljačima. Pravna osoba A izvršila je prijenos ulaganja u zemljište na konto 030 - Ulaganje u vlastito zemljište.
knjizenje-ulaganje-u-vlastito-zemljiste


Ulaganja u unajmljeno zemljište

Na kontu 031 - Ulaganja u unajmljeno zemljište, iskazuju se, u skladu sa MRS 40, zemljišta u financijskom lizingu koja korisnik financijskog lizinga drži radi ostvarivanja zarade od iznajmljivanja  ili radi porasta vrijednosti tih nekretnina.

Primjer knjiženja unajmljenog zemljišta

Društvo je u financijski lizing kupilo zemljište koje namjerava izdavati kroz duže razdoblje. Diskontirana vrijednost minimalnih plaćanja zemljišta iznosi 10.000 KM.
knjizenje-ulaganje-u-unajmljeno-zemljiste


Ulaganja u vlastite građevine

Na kontu 032 - Ulaganja u vlastite građevine, iskazuju se, u skladu sa MRS 40, zgrade ili dijelovi zgrada koje njihov vlasnik posjeduje i drži radi ostvarivanja zarade od iznajmljivanja ili radi porasta vrijednosti tih nekretnina.

Primjer nabavke nekretnine

1. Pravna osoba A kupila je od pravne osobe B novoizgrađenu građevinu površine 5.000 m2 Kupovna cijena objekta po fakturi dobavljača iznosi 5.000.000,00 KM uvećano za PDV 17 % u iznosu od 850.000,00 KM. 
2. Nadležna porezna uprava odredila je porez na promet nekretnina po stopi od 5 %, što iznosi 250.000,00 KM i isti je plaćen . 
3. Poslije kupnje pravna osoba A u svrhu dovršenja objekta za namjeravano korištenje angažirala je pravnu osobu C, koja je po izvršenom poslu izdala fakturu na iznos od 50.000,00 KM uvećano za PDV u iznosu od 8.500,00 KM. Pravna osoba A platila je obveze prema dobavljačima . Pravna osoba A izvršila je prijenos ulaganja građevine na konto 032 - Ulaganja u vlastite građevine.
knjizenje-ulaganje-u-vlastite-gradjevine
4. siječnja 2016.

Porez na dohodak u Hrvatskoj

Porez na dohodak u Hrvatskoj je progresivan, ovisno o količini zarade. Spada u neke od najviših u Europi, u rasponu od 15% do 45% prihoda. Hrvatska ima visok porezni režim, ali to ne bi trebalo utjecati na vas osim ako puno vašeg prihoda dolazi iz izvora unutar zemlje ili ako postanete porezni rezident. Porezni stanovnici uglavnom plaćaju porez na njihov ukupni svjetski dohodak.


Na temelju fizičke prisutnosti, porezni rezident u Hrvatskoj su oni koji ostanu najmanje 183 dana, pod okolnostima koje upućuju na to da vaš posjet nije privremen. 183 dana posjete mogu preklapati kalendarske godine.

Na temelju održavanja kuće u Hrvatskoj, porezni rezident ste ako imate prebivalište na ekskluzivnom i kontinuiranom raspolaganju na period od najmanje 183 dana, pod okolnostima koje ukazuju da namjeravate zadržati i koristiti taj smještaj. Opet, ovo razdoblje može preklapati kalendarske godine. Dužina vašeg boravka nije bitna, niti je važno ako je smještaj u vlasništvu ili se iznajmljuje.

Ovo se može činiti čudno, ali ako ne primate plaću, konzultantske naknade, ili sličan prihod u Hrvatskoj, onda je porezna situacija je mnogo povoljnija, osobito za umirovljenike.

Trenutne stope poreza na dohodak su kako slijedi:

• Do 36.000 kuna (6.120 $): 15%

• Više od 36.000 kuna (6.120 dolara) i do 81.000 kuna (13.770 $): 25%

• Više od 81.000 kuna (13.770 dolara) i do 252.000 kuna (42.840 $): 35%

• Više od 252 tisuća kuna (42.840 $): 45%.

Korporativni porez na dobit je obično 20%. Financijski propisi Hrvatske omogućuju općinama da se naplatiti prirez porezu na dohodak. Međutim, to neće utjecati na one koji poreskim sjedištem nisu u Hrvatskoj.