Follow on FB

14. srpnja 2015.

Financijski prihodi - Knjiženje

U preduzeću se javljaju i financijski prihodi vezani za poslove financiranja, slično financijskim rashodima, a odnose se na kamate, pozitivne kursne razlike, kasa-skonta odobrena za prijevremena plaćanja, otpise dugoročnih plasmana i slično.
Obračunata kamata se evidentira zaduženjem konta Potraživanja (od kupaca, banaka i sl.), a odobrenjem konta Prihodi od kamata.

Primjer:

1) Preduzeće je ispostavilo kupcu obračun kamate za tekući mjesec po nenaplaćenom potraživanju u iznosu od 250 KM.
2) Kupcu iz inostranstva je ispostavljena faktura br. 5 za izvršene .usluge od 1.000 $, bez obaveze obračuna PDV. Kurs $ na dan ispostavljanja fakture je iznosio 1.55000 KM.
Fakutura je naplaćena po važećem kursu $ na dan plaćanja od 1.56000 KM. 
Obračunati i uknjižiti kursnu razliku.

financijski-prihodi-knjizenje

Knjiženje financijskih prihoda iz primjera u glavnoj knjizi:

financijski-prihodi-knjizenje-2