Follow on FB

2. lipnja 2015.

Evidentiranje troškova proizvodnih usluga - Knjiženje

Troškovi proizvodnih usluga se javljaju kod angažovanja usluga drugih, u funkciji obavljanja osnovne djelatnosti.
U troškove proizvodnih usluga spadaju:

  • troškovi usluga na izradi učinka;
  • troškovi transportnih usluga;
  • troškovi usluga održavanja;
  • troškovi zakupnina;
  • troškovi sajmova;
  • troškovi reklama i propagande i
  • troškovi ostalih usluga.
U knjigovodstvu se troškovi usluga evidentiraju tako da se zaduži konto Troškovi proizvodnih usluga a odobri konto Dobavljači ili Blagajna - ukoliko je usluga plaćena gotovinski, i Potraživanja za PDV.

Primjer:

Dobavljač je ispostavio fakturu za popravku grijanja u iznosu od 5850 KM ( 5000 KM + 850 PDV).
evidentiranje-troskova-proizvodnih-usluga-knjizenje

Prethodno smo objavili kako se knjiži i obračunava amortizacija ali ćemo dodati još kako se evidentiraju troškovi amortizacije.

Trošak amortizacije obuhvata dio vrijednosti osnovnih sredstava koji se prenosi na učinke, odnosno koji se uključuje u cijenu koštanja proizvoda i usluga. Obračun amortizacije se vrši pomoću vremenske ili funkcionalne metode.

Metoda vremenskog obračuna amortizacije

Metoda vremenskog obračuna amortizacije temelji se na nabavnoj vrijednosti osnovnih sredstava i procijenjenom vijeku njihovog trajanja. 
U zavisnosti od toga da li se u procijenjenom vijeku trajanja vrši ravnomjerni otpis, opadajući ili rastući, razlikujemo:
  • linearnu metodu otpisa osnovnih sredstava (godišnji iznos amortizacije se dobije dijeljenjem nabavne vrijednosti osnovnog sredstva sa procijenjenim vijekom njegovog trajanja),
  • metodu degresivnog otpisa osnovnih sredstava (otpis osnovnih sredstava je najveći u prvim godinama korišćenja, a smanjuju se u zadnjim godinama korišćenja),
  • metodu progresivnog otpisa amortizacije (otpis je najmanji u prvim godinama korišćenja osnovnog sredstva, a povećava se u zadnjim godinama sa povećanjem obima proizvodnje).

Metoda funkcionalnog obračuna amortizacije

Funkcionalna metoda obračuna amortizacije se temelji na nabavnoj vrijednosti osnovnih sredstava i očekivanom obimu učinaka. Troškovi amortizacije po jedinici učinka se dobiju dijeljenjem nabavne vrijednosti osnovnog sredstva sa procijenjenim obimom učinaka. Na taj način se dobiju konstantni troškovi amortizacije po jedinici učinka.