Follow on FB

18. veljače 2015.

Otpis sumnjivih i spornih potraživanja

Kada preduzeće nije u mogućnosti da naplati svoje potraživanje, onda ono podnosi tužbu sudu za prinudnu naplatu. U knjigovodstvu se takav kupac izdvaja i evidentira na konto Sporna potraživanja.

Ukoliko dužnik ode u stečaj, onda je povjerilac dužan da potraživanje od takvog kupca prenese na Sumnjiva potraživanja. Analiza naplativosti se provodi u sklopu predzaključnih knjiženja . Otpisivanje sumnjivih i spornih potraživanja se vrši indirektnom metodom, tj preko korektivnog konta Ispravka vrijednosti sumnjivih i spornih potraživanja i to tako da se zaduži odgovarajući konto ostalih rashoda, a odobri konto Ispravka sumnjivih i spornih potraživanja. Ukoliko se sumnjivo i sporno potraživanje naplati, vrši se saldiranje konta Sumnjiva i sporna potraživanja sa kontom 

Ispravki vrijednosti. Ukoliko se na kontu Sumnjiva i sporna potraživanja, poslije saldiranja javi određeni saldo (zbog pogrešne procjene visine otpisa), onda se on nulira preko konta Ostali prihodi, odnosno Ostali rashodi.

Primjer:


  1. Potraživanje od kupca u iznosu od 15.000 KM je tuženo.
  2. Na ime troškova sudskog spora plaćen je iznos od 500 KM.
  3. Donesena je odluka da se otpiše dio potraživanja od kupca od 3.000 KM.
  4. Po odluci suda kupac je uplatio 14.000 KM.


Dnevnik knjiženja: