Follow on FB

29. rujna 2014.

Kako postati ovlašteni računovođa - knjigovođa

Koji su uslovi za stjecanje zvanja u računovodstvenoj profesiji?

Na osnovu Odluke utvrđuju se USLOVI za stjecanje pojedinih zvanja navedenih u Odluci o vrstama profesionalno - stručnih zvanja na temelju implementacije MOSova, prema Zakonu o računovodstvu i reviziji BiH i Jedinstvenom Programu testiranja kandidata za računovodstvenu profesiju i to za zvanja:

 1. Certificirani računovodstveni tehničar
 2. Certificirani računovođa
 3. Ovlašteni revizor
Ovlašteni-računovodja-knjigovodja

Certificirani računovodstveni tehničar

Profesionalno stručno zvanje Certificirani računovodstveni tehničar podrazumijeva da kandidat ispunjava sljedeće:  
 • Ima četvorogodišnju srednju školsku spremu.  
Ako ima završenu srednju ekonomsku školu, treba imati dvije godine praktičnog rada na poslovima računovodstva, od čega najmanje jednu godinu na poslovima izrade finansijskih izvještaja, ili tri godine na poslovima vođenja poslovnih knjiga.  
Ako ima završenu neku drugu srednju školu, koja nije ekonomskog usmjerenja, treba imati dvije godine praktičnog rada na poslovima računovodstva, od čega najmanje jednu godinu na poslovima izrade finansijskih izvještaja, ili tri godine na poslovima vođenja poslovnih knjiga.  
 • Položio je profesionalno-stručne ispite predviđene za profesionalno zvanje Certificirani računovodstveni tehničar.  
 • Prihvaća prava i obaveze iz Kodeksa etike za profesionalne računovodstvene stručnjake, a posebno obvezu kontinuiranog stručnog usavršavanja u cilju obnavljanja i inoviranja svojih profesionalno-stručnih znanja, predviđenih za ovaj s stupanj stručnog zvanja, a sukladno članku 6. stavak 3. Zakona o računovodstvu i reviziji BiH.
 • Predmeti koji se polažu za ovu razinu zvanja su:
 1. Uvod u finansijsko računovodstvo,
 2. Troškovno računovodstvo i uvod u upravljačko računovodstvo,
 3. Menadžment i komunikacije,
 4. Informacijske tehnologije i primjene

Certificirani računovođa

Profesionalno stručno zvanje Certificiranog računovođe može steći osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
  
  2.1. Ima završen:
a) diplomski znanstveni ekonomski studij po programima koji su se primjenjivali prije bolonjskog procesa i stečeno zvanje diplomirani ekonomist
ili
b) diplomski znanstveni ekonomski studij (II. ciklus) po bolonjskom procesu i stečeno zvanje magistar ekonomije ili
c) dodiplomski ekonomski znanstveni studij (I. ciklus) po bolonjskom procesu ili
d) stručni ekonomski studij po bolonjskom procesu ili
e) višu ekonomsku školu (po programima koji su se primjenjivali prije bolonjskog procesa)
f) diplomski, dodiplomski ili stručni neekonomski studij
    
    2.1.1. Ako osoba ima završen studij pod tačkom 2.1.a) ili 2.1.b) tada treba imati najmanje dvije godine praktičnog rada na poslovima vođenja poslovnih knjiga, od čega najmanje jednu godinu na sastavljanju finansijskih izvještaja,
    
    2.1.2. Ako osoba ima završen studij pod tačkom 2.1.c), 2.1.d), 2.1.e) ili 2.1.f), tada treba imati najmanje četiri godine praktičnog rada na poslovima vođenja poslovnih knjiga, od čega najmanje dvije godine na sastavljanju finansijskih izvještaja.

  2.2. Položio je profesionalno-stručne ispite predviđene za stjecanje zvanja Certificirani računovođa.

  2.3. Kandidati za ovaj nivo zvanja, ovisno o stečenom formalnom obrazovanju, polažu ispite:
    2.3.1. Osobe pod tačkom 2.1.a) i 2.1.b) polažu:
- ISPIT 1. Finansijsko izvještavanje i revizija koji se sastoji od dva predmeta (Finansijsko izvještavanje 2 i Revizija i sistemi interne kontrole);
- ISPIT 2. Finansijski menadžment i kontrola koji se sastoji od dva predmeta (Finansijski menadžment i Primjena upravljačkog računovodstva).
U skladu sa Zaključkom Komisije za računovodstvo i reviziju BiH kandidati pod tačkom 2.1.a) i 2.1.b) mogu, na osobni pisani zahtjev polagati predmete Ispita 1. i Ispita 2. pojedinačno.

    2.3.2. Osobe pod tačkom 2.1.c), 2.1.d) pojedinačno polažu sljedeće predmete:

 1. Primjena upravljačkog računovodstva
 2. Finansijsko izvještavanje
 3. Revizija i sistemi interne kontrole
 4. Primjena finansijskog menadžmenta

    2.3.3. Osobe pod tačkom 2.1.e) i 2.1.f) pojedinačno polažu sljedeće predmete:

 1. Poslovno pravo i porezi
 2. Primjena upravljačkog računovodstva
 3. Finansijsko izvještavanje
 4. Revizija i sistemi interne kontrole
 5. Primjena finansijskog menadžmenta
    Odluka je objavljena u „Službenom glasniku BiH“ i izvor članka je sa http://www.srr-fbih.org/

    Možete pogledati JAVNI POZIV KANDIDATIMA ZA DOSTAVLJANJE DOKUMENATA ZA STICANJE ZVANJA U RAČUNOVODSTVENOJ I REVIZIJSKOJ PROFESIJI 
    Ispitni rok (10.-14.11.2014)