Follow on FB

7. kolovoza 2014.

Oblik i sadržaj ugovora o lizingu - leasing

Iz Zakona o lizingu i MRS 17 može se zaključiti da su subjekti obavezni sačiniti pisani ugovor o lizingu koji sadrži sljedeće odredbe:
 • Podatke o subjektima ugovora o lizingu ( davalac lizinga, korisnik lizinga i dobavljač predmeta lizinga )
 • Određenje da li se radi o finansijskom ili operativnom lizingu
 • Detaljno određenje predmeta lizinga
 • Vrijednost predmeta lizinga
 • Vrijeme trajanja lizinga koje ne može biti kraće od 6 mjeseci
 • Ukupan iznos lizing naknade
 • Iznos, broj i dospjelost pojedine lizing naknade
 • Mogućnost za otkup ili produženje ugovora o lizingu
 • Pravo davanja predmeta lizinga drugom na korištenju
 • Slučajevi koji će se tretirati kao neizvršenje obaveza od korisnika lizinga
 • Stopu zatezne kamate koja se plaća u slučaju neizvršenja obaveze
ugovor o lizingu

Pored navedenih elemenata ugovor o lizingu može sadržavati i druge odredbe kojima se uređuje vrijeme, mjesto i način isporuke predmeta lizinga, rizici od kojih se predmet lizinga mora osigurati i način osiguranja, troškove transporta predmeta od strane najmodavca ili strane najmoprimca.

Prema Zakonu o lizingu, kao jedan od bitnih elemenata ugovora je naznaka da li se radi o finansijskom ili operativnom lizingu.