Follow on FB

14. kolovoza 2014.

Kako prijaviti nepoštivanje poreznih zakona u BiH

Napokon se mogu prijaviti slučajevi nepoštivanja poreznih zakona u BiH. Zaposleni radnici koji su neprijavljeni, primaju plaću ispod minimalca mogu, nadati se, očekivati "pravdu".
Kome i kako prijaviti nepoštivanje zakona o radu?

Porezna uprava Federacije BiH otvorila je besplatnu telefonsku liniju 080 020 333 putem koje građani imaju mogućnost da prijave nepoštivanja poreznih zakona, a da pritom ne moraju ostaviti svoje lične podatke.

Pozivom na besplatan telefonski broj 080 020 333 građani mogu prijaviti poreznu utaju, zapošljavanje neprijavljenih radnika, isplatu neto plaće „na ruke“ bez obračuna i uplate poreza i doprinosa, neizdavanje fiskalnih računa i druge oblike nepoštivanja poreznih zakona.

Također, putem ovog telefonskog broja građani mogu prijaviti i slučajeve nezakonitog poslovanja poreznih obveznika u cilju sticanja većeg profita i zloupotrebe humanitarne pomoći za lične potrebe pojedinaca, koji koriste stanje prirodne nesreće.

Besplatna telefonska linija otvorena je za rad sa građanima 24 sata.
Svi pozivi građana se snimaju, a zaprimljeni podaci bit će dostavljeni nadležnim sektorima na postupanje.

Objavljeno http://www.pufbih.ba/

7. kolovoza 2014.

Oblik i sadržaj ugovora o lizingu - leasing

Iz Zakona o lizingu i MRS 17 može se zaključiti da su subjekti obavezni sačiniti pisani ugovor o lizingu koji sadrži sljedeće odredbe:
 • Podatke o subjektima ugovora o lizingu ( davalac lizinga, korisnik lizinga i dobavljač predmeta lizinga )
 • Određenje da li se radi o finansijskom ili operativnom lizingu
 • Detaljno određenje predmeta lizinga
 • Vrijednost predmeta lizinga
 • Vrijeme trajanja lizinga koje ne može biti kraće od 6 mjeseci
 • Ukupan iznos lizing naknade
 • Iznos, broj i dospjelost pojedine lizing naknade
 • Mogućnost za otkup ili produženje ugovora o lizingu
 • Pravo davanja predmeta lizinga drugom na korištenju
 • Slučajevi koji će se tretirati kao neizvršenje obaveza od korisnika lizinga
 • Stopu zatezne kamate koja se plaća u slučaju neizvršenja obaveze
ugovor o lizingu

Pored navedenih elemenata ugovor o lizingu može sadržavati i druge odredbe kojima se uređuje vrijeme, mjesto i način isporuke predmeta lizinga, rizici od kojih se predmet lizinga mora osigurati i način osiguranja, troškove transporta predmeta od strane najmodavca ili strane najmoprimca.

Prema Zakonu o lizingu, kao jedan od bitnih elemenata ugovora je naznaka da li se radi o finansijskom ili operativnom lizingu.

6. kolovoza 2014.

Dodjela bespovratnih sredstava za poplavljena područja BiH

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještava privredne subjekte da FIRMA projekt, finansiran od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida), poziva zainteresovana preduzeća da se prijave za dodjelu bespovratnih sredstava (grant) namjenjenih očuvanju radnih mjesta u područjima pogođenim poplavama. Pomoć će biti usmjerena na sljedeće opštine: Doboj, Doboj Jug, Domaljevac-Šamac, Maglaj i Šamac.
poplave BiH

Ciljevi i svrha pomoći kroz bespovratna sredstva

FIRMA projekat će podržati preduzeća iz privatnog sektora koje su pretrpjela štetu uzrokovanu poplavama u opštinama Doboja, Doboj Jug, Šamac, Domaljevac-Šamac i Maglaj a koja spadaju ili u proizvodna ili uslužno-proizvodna (kompanije iz proizvodnog lanca vrijednosti) preduzeća. Namjera je da se pomogne preduzećima koja imaju pet (5) ili više zaposlenih (zvanično prijavljenih zaključno sa datumom 30.4.2014) i koja su pretrpjela štetu od poplava. Cilj je obezbjediti pomoć kroz bespovratna sredstva onim kompanijama za koje ta podrška znači sprečavanje neminovnog gubitka tržišta, proizvodnih kapaciteta i radnih mjesta.

Cijeli tekst poziva možete vidjeti ovdje: Poziv za dostavljanje zahtjeva ili na linku http://firmaproject.ba/documents/Request.for.Applications.bhs.pdf

Kontakt informacije

Pitanja vezana za postupak dodjele bespovratnih sredstava se mogu poslati na e- mail adresu grants@firmaproject.ba (molimo da u predmetu elektronske pošte navedete „Pitanje o bespovratnim sredstvima FIRMA projekta“) ili pozovite ured FIRMA projekta u Sarajevu na tel: +387-33-567-030.

Informativni sastanci

FIRMA projekat će održati informativne sastanke u sljedećim gradovima i to po sljedećem rasporedu:

a) 6. avgusta u Doboju za preduzeća iz opština Doboj i Doboj Jug
Početak sastanka u 10:00 sati
Mjesto: Visoka Poslovno Tehnička škola, ul. Ozrenskih srpskih brigada br. 5A, Doboj

b) 7. avgusta u Šamcu za preduzeća iz opština Šamac i Domaljevac-Šamac
Početak sastanka u 10:00 sati
Mjesto: Mala sala hotela Plaža, Ul. Aleksandra Karađorđevića 26, Šamac

c) 12. avgusta u Maglaju za preduzeća iz opštine Maglaj
Početak sastanka u 11:00 sati
Mjesto: Sala Općinskog Vijeća, Dom Kulture Edhem Mulabdić, Maglaj

Izvor: http://komorabih.ba/