Follow on FB

30. srpnja 2014.

Nove cijene cigareta i akciza 2014 u BiH

Novo poskupljenje cigareta i priprema popisnih lista za akcizu je počelo.
Poreski obveznici i druga lica koja se bave prometom duvanskih prerađevina tj. oni koji se bave prometom cigara, cigarilosa i  duvana za pušenje (izuzev cigareta pakovanih u paklice), dužni su  na dan početka primjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama tj. na dan 01.08.2014. godine prije početka prometovanja, popisati zalihe ovih duvanskih prerađevina i popisne liste dostaviti nadležnom regionalnom centru UIO u roku od sedam dana tj. do 08.08.2014.godine.
Nove cijene cigareta i akciza 2014 u BiH

Sva lica koja se bave prometom cigara, cigarilosa i duvana za pušenje (izuzev cigareta pakovanih u paklice), dužna su na zatečene zalihe  utvrđene u popisnim listama obračunati akcizu prema novom Zakonu, te u roku od 10 dana od dana dostavljanja popisnih listi (do 18.08.2014.), uplatiti razliku između novoobračunate i već ranije uplaćene akcize, na Jedinstveni račun UIO.
Duvanske prerađevine za koje je plaćena razlika akcize  u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama mogu se prodavati do isteka zaliha po novim maloprodajnim cijenama, koje moraju biti istaknute na vidnom mjestu maloprodajnog objekta.

Ovo je definisano Izmjenama i dopunama Zakona o akcizama čime je predviđen novi način oporezivanja duvana za motanje i pušenje, cigara i cigarilosa (izuzev cigareta pakovanih u paklice), čija primjena počinje 01.08.2014. godine i iste predstavljaju nastavak harmonizacije akcizne politike u BiH sa politikom akciza na duvanske prerađevine u Evropskoj uniji. Navedenim izmjenama Zakona predviđen je drugačiji način utvrđivanja iznosa akcize na duvan za pušenje, te je u skladu sa članom 21d. stav (3) Zakona o akcizama u BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj: 49/09 i 49/14), propisano da će akciza na duvan za pušenje za 2014. godinu iznositi 78 KM/kg.

Popisna lista duhana za pušenje zatečenog na zalihama na dan 01.08.2014. godine

Popisna lista cigara i cigarilosa zatečenog na zalihama na dan 01.08.2014. godine

Nove cijene rezanog duhana

Preuzeto sa new.uino.gov.ba

Dodajemo da će potrošači sada pakovanje cigareta plaćati uglavnom za oko dvadeset feninga više, pa tako će Ronhill koštati 3,90 KM, Walter Wolf 3,70 KM, York 3,20 KM. Memphis koji je sa 3,90 KM otišao na 4 KM, Winston sa 3,60 na 3,70 KM, LD sa 3,20 na 3,30