Follow on FB

6. srpnja 2014.

Dati avansi i kako se knjiži avans

Šta je najvažnije znati o avansu:

Na kontima grupe 15 - Dati avansi, iskazuju se avansi dati za nabavku materijala, robe i usluga.
Trgovac, obveznik PDV-a, stiče pravo na priznavanje ulaznog poreza za dati avans tek u onom obračunskom razdoblju kada je od primatelja avansa primio fakturu za dati avans, jer prema odredbi člana 110. Pravilnika o primjeni zakona o PDV-u, porezna faktura za avans je osnova za obračun izlaznog poreza kod prodavača primatelja avansa, a ulaznog kod kupca davatelja avansa.

Kada trgovac poslije isporuke dobra od dobavljača primi poreznu fakturu za isporuku dobara u kom se zaračunava cjelokupna isporuka, nezavisno o tome je li iznos u fakturi veći ili manji od iznosa datog avansa, faktura za avans se u poreznoj evidenciji poništava a faktura za primljena dobra unosi se na odgovarajući način u knjigu ulaznih faktura.

U slučaju kada je dati avans veći od iznosa u redovnoj fakturi za razliku avansa, primatelj avansa ispostavlja novu poreznu fakturu s naznakom "faktura-avans".
Dati avans predstavlja bruto naknadu iz koje preračunatom stopom ( 14,5299% ) treba izračunati iznos PDV-a. Ako je avans primljen u istom obračunskom periodu u kom je obavljena i isporuka, tada nema potrebe za ispostavljanje fakture za avans, nego porezna faktura za redovnu isporuku.

Primjer datog avansa i knjiženje:

Društvo nabavlja robu i za tu svrhu uplaćuje avans dobavljaču u iznosu od 1.170,00 KM. Dobavljač je ispostavio fakturu za primljeni avans. Poslije isporuke robe društvo je primilo fakturu dobavljača u iznosu od 1.170,00 KM ( 1.000 KM + 170 PDV )

Red.br
Opis
Konto
Iznos u KM
Duguje
Potražuje
1.
Avansi za robu
Transakcijski računi – domaća valuta
Za dati avans
1510
200
1.170,00

1.170,00
 2.
PDV sadržan u datim avansima
Avansi za robu
Za primljenu avansnu fakturu
272
1510
170,00
-170,00

3.
Roba u vlastitom skladištu
PDV u primljenim fakturama
Dobavljači u zemlji
Za primljnu fakturu od dobavljača
1320
270
432
1.000,00
170,00


1.170,00
4.
Dobavljači u zemlji
PDV sadržan u datim avansima
Avansi za robu
Za izmirenje fakture dobavljača iz avansa
432
272
1510
1.170,00
-170,00
-1.000,00