Follow on FB

10. lipnja 2014.

Kako se piše potvrda o plaći primjer

Nudimo vam još jedan primjer obrasca, potvrda o plaći koju možete iskoristiti za vaše potrebe i u svrhu za koju je namjenjena potvrda.
Kao i obično u primjeru ispod vidite da li vam odgovara primjer obrasca a preuzeti možete na linku na kraju članka.

Potvrda o plaći primjer"FIRMA" doo CAZIN

Broj: _________
Cazin, 20.07.2014.godineNa osnovu člana ________ Odluke o osnivanju preduzeća "FIRMA" doo CAZIN, a na lični zahtijev Mujanović Senije, izdaje:
P O T V R D U
kojom se potvrđuje da je Mujanović Senija, rođena  07.03.1968.godine, stalno zaposlena u
ovom preduzeću i da je ostvarila:

                          - LD u protekla 3 mjeseca u iznosu od  =1.500,00 KM,
                          - TO u protekla 3 mjeseca u iznosu od  =   900,00 KM.

Potvrda se izdaje kao dokaz o ličnim primanjima, a za regulisanje kredita kod
_________________________ BANKE,  te se za drugo ne može koristiti.
                                                                                                                  DIREKTOR

                                                                                                        ___________________

Obrazac Potvrda o plaći možete preuzeti ovdje.