Follow on FB

29. svibnja 2014.

Računovodstveno planiranje

Računovodstveno planiranje je dio cjelokupnog procesa planiranja u preduzeću. Obuhvata sastavljanje plana bilansa uspjeha, plana bilansa stanja, plana likvidnosti i plana kapitalnih ulaganja.
Računovodstveni planovi ili predračuni se sastavljaju za privredno društvo kao cjelinu, za njegove sastavne dijelove ili pojedine poslovne aktivnosti. Oni moraju biti urađeni po istoj metodologiji po kojoj se rade i računovodstveni obračuni.
računovodstveno planiranje

Računovodstveno planiranje se vrši na osnovu podataka koji su stvarno ostvareni i prikazani u finansijskim izvještajima. S druge strane podaci iz planskih obračuna se koriste za knjigovodstveno evidentiranje, kao što su troškovi po planskim cijenama i evidentiranje zaliha materijala, proizvoda i nedovršene proizvodnje po planskim cijenama.

U računovodstvenom planiranju pored računovođa učestvuju i drugi stručnjaci (menadžeri, inženjeri, stručnjaci za nabavke, marketing i sl.) u zavisnosti od vrste plana.
Usvojeni računovodstveni planovi se upoređuju sa ostvarenim rezultatima i predstavljaju kriterijum za donošenje poslovnih odluka.

Pratite i dalje objave u sklopu Primjera knjiženja po kontnom planu.