Follow on FB

21. svibnja 2014.

Putni nalog i troškovi - obračun i obrazac

Troškovi nastali iz osnova službenih putovanja u zemlji ili inostranstvu knjigovodstveno se evidentiraju na kontu 523 - Troškovi službenih putovanja i putni troškovi. U te troškove spadaju svi troškovi nastali iz osnova odobrenog službenog putovanja kao što su:

  • dnevnice
  • troškovi smještaja
  • troškovi prevoza
  • troškovi korištenja vlastitog auta
  • putarine, mostarine i ostale takse
Na službeni put zaposlenik odlazi na osnovu putnog naloga, sa mogućnosti da se prije putovanja podigne na blagajni akontacija na ime troškova službenog puta, što se evidentira na kontu 232 - Potraživanja od zaposlenih s tim da se konačno knjiženje vrši nakon obavljenog službenog putovanja i prezentacijom dokumentacije o nastalim troškovima.

Primjer knjiženja i obračuna putnih troškova

Primjer: Isplaćena je akontacija po putnom nalogu  u iznosu od 1.020 KM. Po obračunu nastalih troškova na službenom putovanju utvrđeno je da su ukupni troškovi iznosili 980 KM od čega: dnevnice 400 KM, troškovi prevoza 250 KM, te troškovi smještaja 330 KM.
Red.br
Opis
Konto
Iznos u KM
Duguje
Potražuje
1.
Blagajna
  Transakcijski račun
Za podignutu gotovinu
205
200

1.020

1.020
 2.
Potraživanja od zaposlenika
   Blagajna
Za isplaćenu akontaciju
232
205

1.020

1.020
 3.
Dnevnice i putni troškovi
   Blagajna
Potraživanja od zaposlenika
Za obračun putnog naloga
523
205
232

980
40


1.020

S obzirom da je isplaćena akontacija bila veća za 40 KM, zaposlenik razliku treba uplatiti u blagajnu.
Troškovi za službena putovanja se knjiže u obračunskom periodu u kome su nastali.

Pored knjiženja putnih troškova nudmo vam i putni nalog obrazac i putni račun u excelu. Putni nalog u excelu
Obrazac putnog naloga u pdf formi možete preuzeti Putni nalog pdf ili na dijelu stranice SVI OBRASCI.