Follow on FB

24. svibnja 2014.

Knjigovodstvo definicija

Definicija knjigovodstva: Knjigovodstvo je "sistem koji obuhvata prikupljanje, klasifikaciju, evidentiranje i sumiranje poslovnih transakcija, te čuvanje originalne poslovne dokumentacije koja pruža dokaz o tim transakcijama."

Knjigovodstvo se bavi hronološkim sistematizovanjem, praćenjem i evidentiranjem (knjiženjem) svih poslovnih događaja ili transakcija koje su nastale. Sve poslovne promjene, koje dovode do promjene strukture i stanja imovine, obaveza i kapitala, se moraju hronološki obuhvatiti po vrijednosti, odnosno iskazati u novčanoj jedinici mjere.
Takvo obuhvatanje poslovnih promjena je kontinuiran proces i traje od momenta osnivanja pravnog lica pa sve do njegove likvidacije, prestanka rada.

Knjigovodstvo predstavlja dio računovodstva i usmjereno je na evidentiranje nastalih poslovnih događaja. Knjigovodstvo treba da obezbijedi:

  • uvid u stanje i kretanje sredstava i izvora sredstava,
  • utvrđivanje finansijskog rezultata poslovanja,
  • elemente za izradu kalkulacija,
  • pouzdane osnove planiranja,
  • analizu poslovanja i
  • pouzdane osnove za kontrolu korištenja sredstava.
Krajnji rezultat knjigovodstva su finansijski izještaji ( računovodstveni obračuni ) koji se sastavljaju za privredno društvo kao cjelinu, za njegove sastavne dijelove ili pojedine poslovne aktivnosti.