Follow on FB

17. svibnja 2014.

Definicija računovodstva

Preduzeća, ustanove, škole, banke ili bilo koje privredno društvo koje je osnovano radi vršenja privredne, uslužne ili bilo koje druge djelatnosti, ne može poslovati bez računovodstvene službe. Računovodstvo može vršiti jedan knjigovođa ili više njih, zavisno od veličine preduzeća ili ustanove.
Računovodstvo, kao aktivnost koja se odnosi na vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izvještaja, postoji bez obzira na veličinu ili djelatnost privrednog subjekta ili ustanove.

Računovodstvo

se najčešće definiše kao proces prikupljanja, sređivanja obrade i čuvanja podataka o ekonomskim aktivnostima poslovnih subjekata i finansijskog izvještavanja o promjenama u vezi sa imovinom i obavezama, koje su rezultat ekonomske efikasnosti tih subjekata. Uspostavljanje računovodstva i vođenje poslovnih knjiga je zakonski regulisano i uređeno.

Računovodstvo obuhvata proces prikupljanja, obrade i čuvanja podataka, čiji su krajnji rezultat informacije koje predstavljaju osnovu na kojoj se zasniva donošenje poslovnih odluka, u cilju ekonomskih promjena i uspješnog poslovanja. Shodno tome, Komitet za terminologiju američkog Instituta javnih računovođa definiše računovodstvo kao "nauku o bilježenju i klasifikovanju poslovnih transakcija i događaja primarno finansijskog karaktera i vještina sastavljanja značajnih izvještaja, analize i interpretiranja ovih transakcija i događaja i prenošenja rezultata licima koja moraju donijeti odluku ili dati ocjenu."

Računovodstvo se može posmatrati kao naučna disciplina, kao funkcija u preduzeću, pod funkcija funkcije upravljanja u preduzeću, kao nastavni predmet u školama, na fakultetima. Kao naučna disciplina se izučava u školama, fakultetima na kojima se obrazuje kadar iz oblasti ekonomije ali i na drugim studijskim programima za koje je nužno osnovno poznavanje računovodstva.


Nastavljamo i dalje pisati pojmove, definicije i sve ostale propise i načela za računovodstvo i knjigovodstvo.

Lajkajte našu FB stranicu Kakovodstvo i pratite naše dalje objave.