Follow on FB

17. travnja 2014.

Sporazumni raskid ugovora o radu primjer

Obrazac sporazumni raskid ugovora o radu možete preuzeti u Word formatu i prepraviti po vašim potrebama.
Sporazumni ugovor je jedan od načina prestanka radnog odnosa. Ova vrsta ugovora je inicirana od strane poslodavca ili od strane radnika i mora biti potpisan od obje strane. Jedna od negativnih strana ove vrste ugovora je ta što potpisivanjem radnik može biti uskraćen za neka svoja prava kao što je naknada sa Biroa za zapošljavanje i slično. Sve ovisi o tačkama navedenim u ugovoru.

Primjer ugovora:

Dana 30.06.2009.godine u prostorijama preduzeća "XXXX"  doo CAZIN, direktor preduzeća i uposlenica Ćxxxxxxxxxx /Bxxx/ Valentina, sklopili su:

U  G  O  V  O  R
o sporazumnom prestanku radnog odnosa


Član 1.

"XXXX" doo CAZIN kojeg zastupa direktor ______________, kao poslodavac i uposlenica Ćxxxxxxxxxx /Bxxx/ Valentina rođena 02.03.1983.godine, sporazumno su raskinuli Ugovor o radu  sklopljenim dana 01.12.2008.godine.

Član 2.

Imenovana će sa 30.06.2009.godine biti odjavljena kod kantonalnog zavoda za PIO i Zavoda za zdravstveno osiguranje.

Član 3.

Dana 30.06.2009.godine imenovana je razdužena sa svim zaduženjima u preduzeću (HTZ oprema, akontacija i sl.), te nema nikakvih obaveza prema preduzeću.

Član 4.

Poslodavac ima obavezu uposlenici obračunati  LD zaključno sa 30.06.2009.godine, te isti isplatiti najkasnije do 15.07.2009.godine.

Član 5.

03.07.2009.godine imenovana je preuzela  radnu knjižicu, diplomu o završenoj školi i kontrolni list javljanja na zavod za zapošljavanje.

Član 6.

Potpisivanjem ovog Ugovora prestaju sve obaveze uposlenice prema poslodavcu, odnosno poslodavca prema uposlenici (osim u članu 4. ovog Ugovora).

Član 7.

Za rješavanje eventulanih sporova po ovom Ugovoru nadležan je Opštinski sud Cazin.

Član 8.

Ovaj Ugovor je sačinjen u tri istovjetna primjerka od kojih svaka strana zadržava po jedan,
a treći primjerak zadržava Zavod za PIO, poslovnica Cazin.


            UPOSLENICA                                                                        POSLODAVAC

 _____________________                                                          _____________________

Link za preuzimanje obrasca u Word formatu Sporazumni raskid ugovora o radu primjer.