Follow on FB

4. travnja 2014.

Knjiženje-Obaveze prema dobavljačima

Obaveze prema dobavljačima karakterišu obaveze nastale na osnovu kupovine trgovačke robe ili tzv. trgovinske obaveze koje nastaju iz osnova kratkoročnog zaduženja prema dobavljačima. Ostale obaveze prema dobavljačima su obaveze nastale po svim drugim osnovama kao npr. transportnih usluga, carina, PTT usluga i dr.

Obaveze prema dobavljačima se evidentiraju u iznosu umanjenom za sve ugovorene novčane popuste. U slučaju da se plaćanje izvrši nakon roka do kojeg je odobren popust mora se izvršiti i uplata korištenja dodatnog popusta i to na konto rashoda - izgubljeni popusti.

Primjer knjiženja: Za izgradnju poslovnog prostora, a u skladu sa donesenom odlukom, nabavljen je materijal u vrijednosti od 125.000,00 KM. Obaveze su plaćene  sa žiro-računa.
Red.broj
Opis
Konto
Duguje
Potražuje
1.
Potraživanje za PDV
Sirovine i materijal
Dobavljači u zemlji
Za nabavku materijala
270
101
432

21.250
125.000146.250
2.
Dobavljači
Žiro-račun
Za plaćenu fakturu
432
200
146.250

146.250