Follow on FB

4. travnja 2014.

Kako se knjiži patent i pojam

Patent je ekskluzivno pravo koje pripada određenom fizičkom ili pravnom licu na osnovu vlastitog izuma. Nosilac patenta ima isključivo pravo korištenja i raspolaganja patentom, što potvrđuje i obavljena registracija kod Zavoda za patentiranje jedne države.

Primjer knjiženja patenta: Pravni subjekt E je kupio patent. Za kupljeni patent plaćen je iznos od 120.000 KM u koji je uračunat PDV (102.564 + 17.436 PDV). Usluge advokata za registraciju licence iznose 3.500 KM. Usluge advokata nisu u sistemu PDV-a. Taksa za registraciju patenta kod suda iznosi 2.700 KM.

Knjiženje kod kupca:
Red.broj
Opis
Konto
Iznos u KM
Duguje
Potražuje
1.
Nematerijalna sredstva u pripremi
015
108.764


Potraživanja za PDV
270
17.436


   Dobavljači u zemlji
432

120.200

   Obaveze prema fizičkim licima za    
   naknade po ugovoru
466

6.200

Za nabavku licence2.
Patenti, licence i zaštitni znakovi
011
108.764


   Nematerijalna sredstva u pripremi
015

108.764

Za stavljanje patenta u upotrebu
Knjiženje kod prodavca:
Red.broj
Opis
Konto
Iznos u KM
Duguje
Potražuje
1.
Kupci u zemlji
211
120.000


   Patenti, licence i zaštitni znakovi
011

102.564

   Obaveze za PDV
470

17.436

Za prodani patent2. 
Transakcijski račun
200
120.000


   Kupci u zemlji  
211

120.000

Za naplaćeno potraživanje