Follow on FB

26. ožujka 2014.

Punomoć za podizanje dokumenata

Prethodno smo objavili primjer punomoći za zastupanje i za još slične potrebe. Danas vam dajemo primjer punomoći za podizanje dokumenata. Prikazat ćemo vam primjer a link za preuzimanje u Word formi se nalazi odmah ispod primjera.
U primjeru punomoć je za preuzimanje dokumenata tipa diplome i ostalih obrazaca iz škole. Vi možete po svojoj potrebi izmijeniti te podatke.

Primjer punomoći za preuzimanje dokumenata:


Punomoć - ovlaštenje Kojom ja ______ /______/______ iz _______, ul.__________, JMB _________________, broj L.K. ___________ ovlašćujem _____________, rođenog __.__.____.godine ,JMB __________________ broj L.K. __________, da može umjesto mene podići diplomu i svu dokumentaciju vezano za moje ime u J.U. „______________“ .
   

               
                   Ova punomoć važi od dana ovjere.

                                                                                                                        Punomoć dao:                  Grad, _____._____.2014.godine                                                         ____________________
                                                                                                                      /Ime i prezime/
Punomoć u Word formatu možete preuzeti Punomoć - ovlaštenje za podizanje dokumanata.