Follow on FB

6. veljače 2014.

Kako napisati raskid ugovora o zakupu

Raskid ugovora o zakupu poslovnog prostora, za koji ćemo dati primjer, se odnosi na prethodno objavljen ugovor o zakupu. Ukoliko vam odgovara primjer raskida ugovora o zakupu prikazan ispod, obrazac možete preuzeti ovdje RASKID UGOVORA.

Primjer ugovora: 

RASKID UGOVORA O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA


Sačinjen između (Ime i Prezime iz Grada , opština XXXX), kao zakupodavca i " ("Firma" doo, Grad) kao zakupoprimca, kojeg zastupa direktor (Ime i Prezime).

=========================================================================


Član 1.

Raskid ugovora odnosi se na Ugovor o zakupu poslovnog prostora površine 30 m², na adresi  ______________________________.

Član 2.

Ugovor o zakupu sačinjen je 01.01.2014.  na period od  01.01.2014.godine do 31.12.2014.godine tj. u trajanju od 1 godine, a navedeni Ugovor o zakupu  raskida se 30.09.2014.godine.

Član 3.

Mjesečni iznos zakupnine od =300,00 KM za septembar, zakupoprimac se obavezuje uplatiti na račun zakupodavca kod HYPO BANKE broj 0000000000000000 poziv na broj 00-00-00000-0, zaključno sa 30.09.2014.godine.
Član 4.

Prilikom primopredaje poslovnog prostora ugovorne strane dužne su sačiniti zapisnik o stanju poslovnog prostora.

Član 5.

U slučaju eventualne štete koja je nastala u poslovnom prostoru, istu je dužan sanirati zakupoprimac, ako je nastala nesavjesnim i neodgovornim ponašanjem zaposlenog osoblja.


Član 6.

Ovaj raskid ugovora sačinjen je u četiri istovjetna primjerka od kojih svaka strana zadržava po dva primjerka, a u slučaju nemogućnosti rješavanja eventualnih sporova sporazumno, nadležan je Općinski sud u Grad.

Z A K U P O DA V A C                                                                           Z A K U P O P R I M A C

____________________              Grad, 21.09.2014.godine                   ______________________