Follow on FB

6. veljače 2014.

Izjava o odricanju nasljedstva

U primjeru ispod vam prikazujemo kako napisati izjavu o odricanju nasljedstva po pitanju riješavanja sporova oko zemljišta ili sličnih imovinsko-pravnih situacija.
Ukoliko vam odgovara forma izjave prikazana ispod, izjavu o odricanju možete preuzeti OVDJE.

Primjer izjave o odricanju nasljedstva:


Na linije se upisuje organ
kome se upućuju izjave
                                                                                                                                  _________________________

                                                                                                                                   _________________________


PREDMET:  IZJAVA O ODRICANJU OD NASLJEDSTVA


Ja, XXX, rođen-a __.__.____. u ______, sa mjestom prebivališta u XXXXXX, (JMBG: YYYYYYYYYYYYYYY) izjavljujem slijedeće:

Odričem se svoga nasljednog dijela na k.č. broj XXX (broj uloška XXX), koja se nalazi u katastarskoj općini XXX, a koja se vodi na općinskom sudu u XXX, otok XXX.
Ovom izjavom izjavljujem da se odričem nasljedstva u korist ( Vaše ime i prezime sa matičnim podacima.)U _________, dana __.__.____.godine                                                Izjavu dao-la

                                                                                                       ________________