Follow on FB

28. veljače 2014.

Kako ubiti dosadu

Nekad nam je dosadno i ne znamo šta raditi na internetu. Završimo na Google, buljimo i razmišljamo šta ukucati. Ima mnogo stranica na internetu koje nude zabavu da se malo čovjek odmori od svakodnevnih briga. Ovo je naš izbor kako ubiti dosadu na internetu.

Top 5 interesantnih web stranica

1. Awkward Family Photos - Mjesto gdje ljudi dijele smiješne i sramotne slike svojih voljenih. Slike su starno smiješne i ubijaju dosadu.

2. This Is Why I'm Broke - Ovdje možete naći proizvode za koje niste znali ni da postoje. Proizvodi su kišobrani u obliku oružja, pidžame kao odijela... nevjerovatno.

3. Lamebook - Smiješne i čudne stvari što ljudi objavljuju na Facebook. Imena su zamagljena zbog zaštite identiteta. Stranica vrijedna pogledati.

4. Reasons My Son Is Crying - Ako ste skoro postali roditelj, ovo ćete voljeti. Dokumentirani su različiti razlozi zašto djeca plaču, objavljeno od strane roditelja.

5. Rich Kids Of Instagram - Pogledajte kako bogata djeca, tinejdžeri objavljuju svoj stil života kroz Instagram. Baš kao većina nas :) ... paaaa, pogledajte.

21. veljače 2014.

Kako napisati odluku o sniženju cijena

Odluku o sniženju cijena je potrebno napraviti prije nivelacije cijena. Navest ćemo primjer odluke u kojoj se snižava cijena robe sa istekom roka trajanja za 50% od maloprodajne cijene. Važno je da dopunite član prema vašem Statutu Društva koji se odnosi na nivelaciju. Ukoliko vam odgovara primjer odluke o sniženju cijena u maloprodaji, možete je preuzeti na linku ispod primjera ili na linku SVI OBRASCI.

Primjer odluke u maloprodaji:


Na osnovu člana __. stav __. tačka __). Statuta Društva ___________, direktor Društva na dan 22. 02. 2014. god. donosi


ODLUKU


O SNIŽENJU CIJENA  

I

Odlukom se usvajaju 50% niže cijene, u odnosu na maloprodajne cijene iz važećeg Cjenovnika Društva______________.


II

Roba koja se snižava za procenat iz člana I je roba čiji rok trajanja ističe u roku maksimalno 15 dana.


III

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se ovlaštena lica i zadužuju se da izvrše popis robe prije sniženja i formiraju nove maloprodajne cijene.
IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjena iste počinje od dana izršene nivelacije i postavljenih sniženih cijena na vidljivo i odgovarajuće mjesto.                                                                                                                     Direktor:

                                                                                                         ____________________

Preuzmite na linku Odluka o sniženju cijena

18. veljače 2014.

Kako napisati molbu za posao u školi

Molba za posao u školi se piše kao i svaka druga molba. Važno je napomenuti da uz molbu za posao prilažete biografiju, ovjerenu kopiju uvjerenja o diplomiranju, odnosno diplomu.
Primjer molbe možete koristiti za bilo koji odaziv na konkurs za posao.

Primjer molbe za posao u školi možete vidjeti ispod a link za preuzimanje molbe možete vidjeti na dnu članka.

JU OŠ ''XXX“
                                                                                                           Ime i Prezime
                                                                                                           Adresa

                                                                                                            Tel:


MOLBA ZA POSAO


Poštovani,

Podnosim ovu molbu u vezi sa raspisanim javnim konkursom objavljenim na internetskoj stranici www.job.ba, 29.10. 2013. godine za popunu upražnjenog radnog mjesta u Vašoj školi za nastavnika-ce razredne nastave na određeno do povratka radnice sa bolovanja i nastavnik-ca muzičke kulture na određeno 6 sati.

Sve informacije o mom radnom iskustvu prilažem u biografiji i niže navedenim prilozima. Po potrebi rado ću Vam dostaviti sve dodatne informacije te doći na intervju.

Zahvaljujem Vam na utrošenom vremenu i srdačno Vas pozdravljam.PRILOZI:
1.Biografija
2. Ovjerena kopija uvjerenja o diplomiranju

3. Ovjerena kopija diplome srednje škole                                                                              

                                                                                                   Ime i Prezime

                                                                                            ___________________

Molbu za posao u školi možete preuzeti OVDJE

14. veljače 2014.

Zašto ne uspjevate zaraditi novac online

Ko danas ne želi da zaradi novac online? Sa ovom krizom koja vlada nije ni čudno zašto svi pokušavaju da na neki način zarade dodatni novac. Nažalost, većina ljudi koji žele zaraditi novac online neće uspijeti.

Postoji mnogo načina kako zaraditi novac, toliko mnogo da svako može naći metodu koja odgovara njegovim sposobnostima. Razlog zašto ljudima ne ide od ruke da zarade nije to što nisu našli odgovarajuću metodu ili nisu našli vremena. Ne, najveći razlog zašto nekom ne uspijeva da zaradi novac online jeste to što ne djelujemo odmah. Treba djelovati odmah! Mi svi neprestano tražimo različite medote da zaradimo, neke metode su dobre ali nastavljamo da tražimo druge. Kad nađemo drugu, izgubimo dane, sedmice pa i mjesece proučavajući ih i kad shvatimo šta traže od nas ne iskoristimo naučeno već opet tražimo neku drugu bolju metodu.

Sve ovo mogu navesti jer i sam sam pokušavao naći način kako da se zaradi novac online. Prije 4 godine ili više pretplatio sam se na stranice koje nude zaradu online i shvatio da su to neke piramide pa sam odustao. Svi nude zaradu preko noći ali toga nema već se svodi sve na učenje i primjenjivanje. Već sam rekao prije da treba djelovati odmah.

Čitao sam mnogo dobrih sadržaja i našao dosta dobrih metoda kako da se zaradi novac online. Neki od tih sadržaja su stvarno dobri i također nudili su korak po korak uputsva. Sve je bilo savršeno ali nisam uspio zaraditi ništa jer nisam primjenio te medote koje sam naučio.

Nastavio sam tražiti bolje metode odnosno brže metode zarade. Možda sam tražio automatski program da uradi sve umjesto mene hehe. Neko čarobno dugme da pritisnem i da počnem zarađivati online. Naravno, nikad ga nisam našao.

Pokušavam vam reći da prestanete tražiti bolji i brži način zarade već da odmah počnete primjenjivati naučeno i usput se još usavršavati. Izaberite jednu metodu i dajte sve od sebe. Ne tražite jednostavniji način.

Ne trošite vrijeme čitajući tuđe blogove, forume i pretraživati na googlu riječi kao što su: "najbrži način zarade online". Morate razumjeti da nema te metode. Jedini način jeste da počnete raditi sa onim što posjedujete a to je vaša volja, znanje i jedna metoda.

Ono što je istinito je to da nećete vidjeti rezultate preko noći, trebat će vremena i rada da krene zarada a vjerujte mi zarada će krenuti. Samo morate biti strpljivi i marljivi, ne odustajte.

Ako želite zaraditi novac online morate djelovati. Izaberite metodu za koju znate i krenite. Kad zaradite malo novca krenite korak dalje i zaradite još. Ako ne uspijete, promjenite metodu. Siguran sam da ćete pronaći ono što vama odgovara i dati sve od sebe.

Jednom sam čuo da ako radiš ono što voliš i ne uspiješ zaraditi, bar si se zabavio a ako uspiješ zaraditi još bolje.

12. veljače 2014.

Goodwill i kako se knjiži

Goodwill je nematerijalno sredstvo. Mnogi pišu pogrešno kad upisuju "Goodwil" ili "Godwil", dok je ispravan termin Goodwill. Spada u nematerijalna sredstva i za razliku od ostalih, stiče se iz poslovne kombinacije.

Goodwill se po mnogo čemu razlikuje od drugih nematerijalnih sredstava. Goodwill se ne može pojedinačno prodati kao sredstvo i njegova vrijednost isključivo zavisi od procijenjene vrijednosti koju je izvršio sticatelj. Prema MSFI-3, goodwill se ne amortizuje. Njegova vrijednost se može smanjivati u skladu sa MRS-36 ali samo po procjeni samog privrednog subjekta. Sticatelj jednom godišnje testira vrijednost goodwilla da bi utvrdio ima li promjene u njegovoj vrijednosti.

Primjer: Pravni subjekt Grafika kupio je sve dionice Birotehnike po tržnoj cijeni od 460.000 KM, čime je Birotehnika postala podružnica Grafike. Menadžment Grafike je zajedno sa stručnim timom izvršio procjenu fer vrijednosti i obaveza Birotehnike, te je utvrđeno da na dan sticanja u posjed Birotehnike postoji pozitivna razlika između troška sticanja i procjene vrijednosti Birotehnike a to se može u skladu sa MRSI-3 računovodstveno tretirati kao goodwill. To se vidi iz sljedećeg primjera:
OpisKontoKnjig. vrijednostProc. fer vrijednostRazlika
Građevinski objekti021200.000250.00050.000
Oprema022130.000140.00010.000
Ispr. Vrijednosti stalnih sredst.029-45.000-50.000-5.000
Sitan inv. autogume i ambalaža10335.00040.0005.000
Proizvodnja u toku11027.00030.0003.000
Proizvodi u skladištu12015.00019.0004.000
Transakcijski račun i blagajna20010.50010.500-
Kupci u zemlji21175.00075.000-
Ukupno aktiva447.500514.50067.000
Dionički kapital300-367.500
Dugoročni krediti413-30.000-30.000-
Dobavljači u zemlji uzeti u zemlji432-50.000-50.000-
Ukupna pasiva447.500-80.000
Procj. Vrijedn. Neto imovine434.500
Troškovi sticanja460.000
Goodwill01225.500

U privrednom subjektu Grafika, u računovodstvenoj evidenciji, vrijednost kupovine dionica iskazuje se u punom trošku sticanja.
Red.brojOpisKontoIznos u KM
DugujePotražuje
1.Potraživanja od povezanih pravnih lica70460.000
Transakcijski račun200460.000
Za trošak sticanja dioničkog kapitala

U poslovnim knjigama Birotehnike, prodavaoca cjelokupne vrijednosti dioničkog kapitala kojim činom je postala podružnica Grafike, sredstva, kapital i obaveze i dalje ostaju u punom iznosu kao i prije prodaje dioničkog kapitala ali je došlo do promjene vlasništva i statusa. Kada se vrši konsolidacija financijskih izvještaja Grafike i Birotehnike na nivou firme Grafika, izvršit će se sljedeća eliminacija:
Red.brojOpisKontoIznos u KM
DugujePotražuje
1.Građevinski objekti2150.000
Postrojenja i oprema2210.000
Isprav. Vrijednosti stalnih sredstava295.000
Sitan inventar, auto gume, ambalaža1035.000
Proizvodnja u toku1103.000
Gotovi proizvodi na skladištu1204.000
Dionički kapital300367.500
Goodwill1225.500
Udjeli u pravna lica u grupi

Ako se pretpostavi da je u navedenom primjeru privredno društvo Grafika u cijelosti kupilo Birotehniku, nakon čega je ova pristala postojati kao pravni subjekt Grafika, izvršit će se knjiženje kako slijedi:
Red.brojOpisKontoIznos u KM
DugujePotražuje
1.Građevinski objekti21250.000
Postrojenje i oprema22140.000
Ispravka vrijednosti stalnih sredstava2950.000
Sitan inventar, auto gume, ambalaža10340.000
Proizvodnja u toku11030.000
Gotovi proizvodi na skladištu12019.000
Transakcijski račun, blagajna20010.500
Kupci u zemlji21175.000
Dugoročni krediti uzeti u zemlji41330.000
Dobavljači u zemlji43250.000
Goodwill1225.500
Transakcijski račun200460.000
Za kupovinu Birotehnike

U slučaju kada se prilikom navedene poslovne transakcije jedan poslovni subjekt gasi, tada se u ovom primjeru kod firme Grafika, u poslovnim knjigama iskazuje goodwill koji je rezultat više plaćenog iznosa u odnosu na fer vrijednosti stečenih sredstava. Cjelokupna kupljena imovina knjiži se po procjenjenoj fer vrijednosti.

6. veljače 2014.

Izjava o odricanju nasljedstva

U primjeru ispod vam prikazujemo kako napisati izjavu o odricanju nasljedstva po pitanju riješavanja sporova oko zemljišta ili sličnih imovinsko-pravnih situacija.
Ukoliko vam odgovara forma izjave prikazana ispod, izjavu o odricanju možete preuzeti OVDJE.

Primjer izjave o odricanju nasljedstva:


Na linije se upisuje organ
kome se upućuju izjave
                                                                                                                                  _________________________

                                                                                                                                   _________________________


PREDMET:  IZJAVA O ODRICANJU OD NASLJEDSTVA


Ja, XXX, rođen-a __.__.____. u ______, sa mjestom prebivališta u XXXXXX, (JMBG: YYYYYYYYYYYYYYY) izjavljujem slijedeće:

Odričem se svoga nasljednog dijela na k.č. broj XXX (broj uloška XXX), koja se nalazi u katastarskoj općini XXX, a koja se vodi na općinskom sudu u XXX, otok XXX.
Ovom izjavom izjavljujem da se odričem nasljedstva u korist ( Vaše ime i prezime sa matičnim podacima.)U _________, dana __.__.____.godine                                                Izjavu dao-la

                                                                                                       ________________ 

Kako napisati raskid ugovora o zakupu

Raskid ugovora o zakupu poslovnog prostora, za koji ćemo dati primjer, se odnosi na prethodno objavljen ugovor o zakupu. Ukoliko vam odgovara primjer raskida ugovora o zakupu prikazan ispod, obrazac možete preuzeti ovdje RASKID UGOVORA.

Primjer ugovora: 

RASKID UGOVORA O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA


Sačinjen između (Ime i Prezime iz Grada , opština XXXX), kao zakupodavca i " ("Firma" doo, Grad) kao zakupoprimca, kojeg zastupa direktor (Ime i Prezime).

=========================================================================


Član 1.

Raskid ugovora odnosi se na Ugovor o zakupu poslovnog prostora površine 30 m², na adresi  ______________________________.

Član 2.

Ugovor o zakupu sačinjen je 01.01.2014.  na period od  01.01.2014.godine do 31.12.2014.godine tj. u trajanju od 1 godine, a navedeni Ugovor o zakupu  raskida se 30.09.2014.godine.

Član 3.

Mjesečni iznos zakupnine od =300,00 KM za septembar, zakupoprimac se obavezuje uplatiti na račun zakupodavca kod HYPO BANKE broj 0000000000000000 poziv na broj 00-00-00000-0, zaključno sa 30.09.2014.godine.
Član 4.

Prilikom primopredaje poslovnog prostora ugovorne strane dužne su sačiniti zapisnik o stanju poslovnog prostora.

Član 5.

U slučaju eventualne štete koja je nastala u poslovnom prostoru, istu je dužan sanirati zakupoprimac, ako je nastala nesavjesnim i neodgovornim ponašanjem zaposlenog osoblja.


Član 6.

Ovaj raskid ugovora sačinjen je u četiri istovjetna primjerka od kojih svaka strana zadržava po dva primjerka, a u slučaju nemogućnosti rješavanja eventualnih sporova sporazumno, nadležan je Općinski sud u Grad.

Z A K U P O DA V A C                                                                           Z A K U P O P R I M A C

____________________              Grad, 21.09.2014.godine                   ______________________

4. veljače 2014.

Ugovor o radu primjer na određeno

Ugovor o radu važi za teritoriju Federacije BiH koji se može korigovati prema potrebama firme za koju se pravi ugovor. Ovo je primjer za Ugovor o radu na određeno vrijeme.

Ukoliko vam odgovara forma ugovora prikazana ispod, Ugovor o radu možete preuzeti na sljedećem linku UGOVOR O RADU NA ODREĐENO.

Ostale obrasce za slične potrebe se nalaze na linku OSTALI BESPLATNI OBRASCI.

Primjer ugovora:


doo «FIRMA» CAZIN
Cazinskih brigada bb
Cazin


Broj:U - ______/2014.
Datum: 01.01.2014. god.

Na osnovu člana 142. Zakona o radu ("Sl. Novine F BiH" broj 43/99), a skladu sa opštim aktima Društva zaključuje se slijedeći:
                                                     
U G O V O R   O  R A D U

Između poslodavca doo «FIRMA» Cazin i zaposlenika   PREZIME (IME oca) IME,  JMBG 0000000000000

I. Zaključavanje ugovora o radu

Član 1.

Ugovor o radu zaključuje se na određeno vrijeme od 01.01.2014. do 31.03.2014. godine.

Član 2.

Zaposlenik je otpočeo sa radom dana 01.01.2014. godine na osnovu ovog ugovora.

Član 3.

Zaposlenik će obavljati poslove ADMINISTRATIVNOG RADNIKA doo «FIRMA» Cazin.

Član 4.

Zaposlenik će poslove iz člana 3.ovog ugovoraa obavljati  u sjedištu doo «FIRMA» Cazin.

II.               Radno vrijeme

Član 5.

Zaposlenik će raditi u punom radnom vremenu od 40 sati sedmično. Radno vrijeme je jednokratno od 8,00 do 16,00 sati. Neradni dani su subota i nedelja.

III.              Plaće i naknade

Član 6.

Za obavljanje poslova iz člana 3. ovog ugovora, kada zaposlenik radi u redovnom radnom vremenu, određuje se plaća u visini od 600,00 KM i doprinosima u skladu sa zakonom.

Član 7.

Poslodavac se obavezuje da plaću i naknade iz člana 6. i 7.ovog ugovora isplaćuje mjesečno prema njegovoj likvidnosti, do kraja tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.
Prilikom isplate plaće poslodavac se obavezuje zaposleniku uručiti pismeni obračun plaće, a zaposlenik prihvata da pojedinačne plaće nisu javne.

IV. Odmor i odsustva

Član 8.

Zaposlenik koji radi sa punim radnim vremenom ima pravo na odmor u toku radnog dana u trajanju od 30 minuta. Vrijeme iz stava 1. ovog člana ne uračunava se u radno vrijeme.

Član 9.

Između  dva  uzastopna  radana  dana  zaposlenik  ima  pravo  na  dnevni  odmor  u  trajanju od 12 sati.

Član 10.

Sedmični odmor zaposlenik će koristiti neprekidno u trajanju od 24 sata. Sedmični odmor iz stava 1. ovog člana zasposlenik će koristiti nedeljom.                                      .    

Član 11.

Godišnji odmor zaposlenika određuje se u trajanju od 20 radnih dana.                                       .

V. Zabrana takmičenja zaposlenika sa poslodavcem

Član 12.

Zabranjuje se zaposleniku da bez odobrenja poslodavca,za svoji ili tuđi račun zaključuje poslove iz djelatnosti koju obavlja poslodavac.

VI. Prestanak ugovora o radu

Član 13.

Ovaj ugovor o radu prestaje iz razloga propisanih članom 86. ZOR. Ako ugovor o radu otkazuje zaposlenik ili poslodavac otkazani rok traje 30 dana.
Poslodavac može otkazati ugovor o radu i bez poštivanja otkazanog roka iz predhodnog stava, kada, zbog kršenja obaveza iz radnog odnosa ili  zbog neispunjavanja obaveza iz ovog govora, nastavak radnog odnosa nije moguć.
Ovaj ugovor o radu prestaje 31.03.2014. godine.

VII. Otpremnica

Član 14.

Zaposlenik nema pravo na otpremninu.


VIII. Drugi uslovi rada

Član 15.

Na druge uslove i odnose koji nisu uređeni ovim ugovorom primjenjuje se zakon, kolektivni ugovor i pravilnik o radu.

Član 16.

Ovaj ugovor zaključen je u 4 istovjetna primjerka od kojih svaka stranka zadržava po 2 primjerka.                                                                                                                          Zaposlenik
          doo «FIRMA» Cazin
_________ ___________________                                                       ___ _________________
                                                                                                                         Prezime Ime