Follow on FB

24. siječnja 2014.

Zaštita vida od kompjutera

Kako sačuvati vid od rada na kompjuteru? Ako radite veći dio dana na kompjuteru, pravilo 20-20-20, za koje sam skoro čuo, može i vama pomoći da odmorite vaše umorne oči.

Pravilo 20-20-20 ide ovako:

Monitor kompjutera je svijetao i ako ne trepćete često, kao što bi trebali, vaše oči postaju suhe a ponekad se javi i crvenilo.
Vaš problem će riješiti pravilo 20-20-20 a ono predlaže da svakih 20 minuta rada na kompjuteru trebate napraviti pauzu od 20 sekundi i gledati objekat koji je udaljen od vas 20 feet ( oko 6 metara).

zaštita vida od kompjutera
Pored navedenog pravila važno je da ste udaljeni od monitora najmanje 60 cm i da sjedite u udobnoj stolici konstruisnu za rad na kompjuteru. Pravilno sjedenje vam smanjuje glavobolju, smanjuje bol u leđima i jača metabolizam.