Follow on FB

2. siječnja 2014.

Knjigovodstveni dokumenti za zaposlenje

posao u bihUkoliko ste dobili zaposlenje u BiH potrebno je prikupiti određenu dokumentaciju da bi vas poslodavac primio u radni odnos. Iako knjigovodstveni servis tog poslodavca riješava većinu posla, ono što se očekuje od vas je da prikupite svu potrebnu dokumentaciju. Najčešće je to radna knjižica, ljekarsko uvjerenje i slično. U ovom članku ćemo vam obezbijediti link za download svih dokumenata potrebnih za prijem radnika u radni odnos.

Dokumantacija potrebna za zaposlenje je:
- Radna knjižica sa upisanom završenom školom,
- Original ili ovjerena kopija diplome o završenoj školi,
- Original ljekarsko uvjerenje, 
- Kontrolni list javljanja (ako ste na birou za zapošljavanje),  
- Kopija lične karte,
- Original ili ovjerena kopija potvrde CIPS-a,
- Zdravstvena knjižica,
- Zdravstvena knjižica za članove uže porodice (nezaposlen bračni drug, djeca),
- Kućna lista (samo za one koji izdržavaju više članova porodice),
- Vjenčani list (ako bračni drug nije zaposlen),
- Rodni listovi (za izdržavanu djecu),
- Rodni listovi (za ostale izdržavane članove uže obitelji),
- Potvrda od škole ili fakulteta (za punoljetnu djecu koja se školuju),   
- Potvrda sa biroa za punoljetne članove uže obitelji (sa kućne liste), 
- Potvrda od PIO-a za punoljetne članove uže obitelji koji su nezaposleni, a nisu na birou,
- Ček od zadnje penzije (za izdržavanog člana obitelji-penzionera), ako penzija ne prelazi =300,00 KM.
- Rješenje o invaliditetu za izdržavanog člana obitelji – invalida.
- Otvoriti tekući račun kod banke (donijeti ugovor)

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE.