Follow on FB

22. siječnja 2014.

Čuvanje dokumentacije u knjigovodstvu

Čuvanje knjigovodstvene dokumentacije vrši se u izvornom materijalnom obliku, u obliku elektronskog zapisa i to u poslovnim prostorijama. Poslovna dokumantacija se uredno odlaže u registratore, te nakon godišnjeg obračuna i revizije zapisnički se odlaže u centralnu arhivu pravnog lica.

Dokumantacija u knjigovodstvu ima svoje rokove za čuvanje i to:

Knjigovodstvena dokumentacija koja se čuva trajno
 • Platne liste
 • Kupoprodajni ugovori po kojima su stečene nekretnine
 • Godišnji računovodstveni obračuni
 • Finansijski izvještaji
 • Konsolidovani finansijski izvještaji
 • Izvještaji o izvršenoj reviziji
 • Svi interni akti koji su od uticaja na finansijsko poslovanje

Knjigovodstvena dokumentacija koja se čuva 11 godina
 • Godišnji izvještaji o poslovanju 
 • Knjigovodstvena dokumentacija na osnovu kojih su uneseni podaci u dnevnik i glavnu knjigu

Knjigovodstvena dokumentacija koja se čuva 7 godina
 • Dokumenti na osnovu kojih su uneseni podaci u pomoćne knjige  
  Knjigovodstvena dokumentacija koja se čuva 6 godina
 • Cjelokupna dokumentacija revizorskih društava na osnovu koje je izvršena revizija

Knjigovodstvena dokumentacija koja se čuva 5 godina
 • Periodični obračuni
 • Isprave platnog prometa finansijskih institucija

Knjigovodstvena dokumentacija koja se čuva 2 godine
 • Pomoćni obračuni 

Sva pravna lica obavezna su da vode i čuvaju knjigovodstvenu dokumentaciju i evidenciju, te da donesu akte o organizaciji računovodstvenog informacionog sistema kojim se reguliše formiranje, kretanje, odlaganje i čuvanje dokumentacije, te postupci, metode i tehnike vođenja poslovnih knjiga i njihovo odlaganje i čuvanje, popis sredstava, obračun i metod obračuna amortizacije, kao i ostale postupke, neophodne za fer prezentaciju finansijskih izvještaja.