Follow on FB

30. siječnja 2014.

Kako napisati ugovor o zakupu poslovnog prostora

Forma ugovora o zakupu poslovnog prostora ili ugovora o iznajmljivanju je u prethodnim člancima objašnjena. Zbog toga nećemo opisivati šta ugovor mora da sadrži već ćemo iznijeti primjer ispod. Ukoliko vam odgovara ovakva forma slobodno skinite ugovor na sljedećem linku. Ugovor o zakupu

Mjesta koja su boldirana u dokumentu i podatke banke izmjenite sa svojim podacima.

Primjer ugovora o zakupu prostora:

UGOVOR O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA


Sačinjen između (Ime i Prezime iz Grada , opština XXXX) kao zakupodavca i ("Firma" doo, Grad)  kao zakupoprimca, kojeg zastupa direktor (Ime i Prezime.)

=========================================================================

Član 1.

Predmet Ugovora je zakup poslovnog prostora površine 30 m², na adresi  __________________________

Član 2.

Zakup po ovom Ugovoru teče  od  01.01.2014.godine do 31.12.2014.godine tj. u trajanju od jedne godine.

Član 3.

Mjesečni iznos zakupnine iznosi =300,00 KM, a zakupoprimac se obavezuje isti uplaćivati na račun zakupodavca kod HYPO BANKE broj 0000000000000000 poziv na broj 00-0000000-0 , najkasnije do 20-tog u mjesecu.

Član 4.


Prilikom primopredaje poslovnog prostora ugovorne strane dužne su sačiniti zapisnik o stanju poslovnog prostora, a isti je prilog ovog Ugovora.

Član 5.

Zakupoprimac snosi troškove prilagođavanja objekta za potrebe registrovane djelatnosti, kao i redovnog održavanja, opremanja i popravke koje su potrebne za svakodnevno funkcionisanje poslovnog prostora.

Član 6.

U slučaju štete koja nastane u poslovnom prostoru, istu snosi zakupoprimac, ako je nastala nesavjesnim i neodgovornim ponašanjem zaposlenog osoblja.

Član 7.

Zakup prestaje po dogovoru ugovornih strana ili ako jedna od ugovornih strana ne ispoštuje odredbe ovog Ugovora.

Član 8.


Zakupoprimac nema pravo poslovni prostor, koji je predmet ovog Ugovora izdati u podzakup.

Član 9.

Ovaj Ugovor sačinjen je u četiri istovjetna primjerka od kojih svaka strana zadržava po dva primjerka, a u slučaju nemogućnosti rješavanja eventualnih sporova sporazumno, nadležan je Opštinski sud u Grad.Z A K U P O DA V A C                                                                                 Z A K U P O P R I M A C 

____________________               Grad, __________ 2014.godine             _____________________

29. siječnja 2014.

Kako postaviti Google adsense oglas ispod naslova lijevo i desno

Veoma je važno gdje i kako postaviti Google Adsense oglase. Za bolji CTR pozicija oglasa je veoma bitna. Google preporučuje par pozicija, možete pogledati ovdje Google Support.

Možete zaraditi više od Google Adsense programa ali važno je da HTML kod oglasa koji stavljate ne korigujete već postupajte po pravilima.
Na osnovu vašeg izbora ili izbora koji ste vidjeli prethodno na Google Support, zalijepite HTML kod oglasa ispod članka, u članak ili na desnu ili lijevu stranu vašeg bloga ili stranice.

Google Adsense oglas na desnoj strani članka


Koristite ovaj HTML kod.

<div style="float: right; margin: 10px 0px 10px 10px;">
VAŠ ADSENSE OGLAS OVDJE
</div>
Google Adsense oglas na lijevoj strani članka


Koristite ovaj HTML kod.

<div style="float: left; margin: 10px 10px 10px 0;">
VAŠ ADSENSE OGLAS OVDJE
</div>

Google Adsense oglas na sredini članka


Koristite ovaj HTML kod

<div style="text-align: center; margin: 10px 0 10px 0;">
VAŠ ADSENSE OGLAS OVDJE
</div>24. siječnja 2014.

Zaštita vida od kompjutera

Kako sačuvati vid od rada na kompjuteru? Ako radite veći dio dana na kompjuteru, pravilo 20-20-20, za koje sam skoro čuo, može i vama pomoći da odmorite vaše umorne oči.

Pravilo 20-20-20 ide ovako:

Monitor kompjutera je svijetao i ako ne trepćete često, kao što bi trebali, vaše oči postaju suhe a ponekad se javi i crvenilo.
Vaš problem će riješiti pravilo 20-20-20 a ono predlaže da svakih 20 minuta rada na kompjuteru trebate napraviti pauzu od 20 sekundi i gledati objekat koji je udaljen od vas 20 feet ( oko 6 metara).

zaštita vida od kompjutera
Pored navedenog pravila važno je da ste udaljeni od monitora najmanje 60 cm i da sjedite u udobnoj stolici konstruisnu za rad na kompjuteru. Pravilno sjedenje vam smanjuje glavobolju, smanjuje bol u leđima i jača metabolizam.

22. siječnja 2014.

Čuvanje dokumentacije u knjigovodstvu

Čuvanje knjigovodstvene dokumentacije vrši se u izvornom materijalnom obliku, u obliku elektronskog zapisa i to u poslovnim prostorijama. Poslovna dokumantacija se uredno odlaže u registratore, te nakon godišnjeg obračuna i revizije zapisnički se odlaže u centralnu arhivu pravnog lica.

Dokumantacija u knjigovodstvu ima svoje rokove za čuvanje i to:

Knjigovodstvena dokumentacija koja se čuva trajno
 • Platne liste
 • Kupoprodajni ugovori po kojima su stečene nekretnine
 • Godišnji računovodstveni obračuni
 • Finansijski izvještaji
 • Konsolidovani finansijski izvještaji
 • Izvještaji o izvršenoj reviziji
 • Svi interni akti koji su od uticaja na finansijsko poslovanje

Knjigovodstvena dokumentacija koja se čuva 11 godina
 • Godišnji izvještaji o poslovanju 
 • Knjigovodstvena dokumentacija na osnovu kojih su uneseni podaci u dnevnik i glavnu knjigu

Knjigovodstvena dokumentacija koja se čuva 7 godina
 • Dokumenti na osnovu kojih su uneseni podaci u pomoćne knjige  
  Knjigovodstvena dokumentacija koja se čuva 6 godina
 • Cjelokupna dokumentacija revizorskih društava na osnovu koje je izvršena revizija

Knjigovodstvena dokumentacija koja se čuva 5 godina
 • Periodični obračuni
 • Isprave platnog prometa finansijskih institucija

Knjigovodstvena dokumentacija koja se čuva 2 godine
 • Pomoćni obračuni 

Sva pravna lica obavezna su da vode i čuvaju knjigovodstvenu dokumentaciju i evidenciju, te da donesu akte o organizaciji računovodstvenog informacionog sistema kojim se reguliše formiranje, kretanje, odlaganje i čuvanje dokumentacije, te postupci, metode i tehnike vođenja poslovnih knjiga i njihovo odlaganje i čuvanje, popis sredstava, obračun i metod obračuna amortizacije, kao i ostale postupke, neophodne za fer prezentaciju finansijskih izvještaja.

18. siječnja 2014.

9 načina kako povećati posjećenost bloga ili stranice

Ako želite povećati posjećenost na vašem blogu ili stranici, očigledno je da prvo trebate napisati kvalitetan sadržaj. Kvalitetan sadržaj je veoma bitan ali opet nije dovoljan. Kvalitetni sadržaji moraju se čitati ali kako privući posjete? Sad ćemo naučiti.
Kako povećati posjećenost bloga

Koje metode koriste stručnjaci da se povaća broj posjeta na blogu?

Skupili smo listu od 9 provjerenih načina kako povećati posjećenost.

 1. Dodajte link vaših najnovijih članaka u Twitter biografiju i tražite retweets. Koristite Twitter. Na ovaj način možete povećati broj posjeta tražeći od ostalih da retweet vaše članke. Ovaj metod se ne može koristiti ako svakodnevno pišete članke ali za one koji sedmično pišu jedan ili dva članka, primjenjiv je metod.
 2. Šaljite vaše članke u grupne email adrese vaših kontakata. Najidealnije bi bilo da na vašoj stranici ili blogu posjedujete opciju e-newsletter. Ova metoda je i danas jedna od najmoćnijih. Ukoliko se posjetiteljima sviđa vaše pisanje onda će se vjerovatno pretplatiti na vaš e-newsletter.
 3. Dodajte link vašeg bloga u vaš email potpis. Razmislite koliko dobivate mailova dnevno i na koliko ih odgovarate. Na ovaj način svaki put će onaj ko primi vaš mail biti upoznat da vi imate blog ili stranicu i oni koji budu zainteresirani će je posjetiti.
 4. Šaljite vaše članke bitnim ljudima, organizacijama koji bi bili zainteresirani da ih čitaju i prosljeđuju dalje. Možete napisati nešto slično " Objavio sam članak o specifikacijama iPhone 5 i mislio sam da bi vaše čitatelje moglo zanimati."
 5. Šaljite vaše članke bilo kojoj osobi ili organzaciji. Ako spomenete u svom članku određenu auto kuću, prodavnicu i slično, pošaljite im link. Moguće je da će ih zanimati i možda vaš članak promovišu dalje.
 6. Dijelite vaše objave na društvenim mrežama. Vine, Facebook, Twitter, Pinterest, Storify, Digg, Reddit ili Care2 su neke od mnogih prisutnih danas.
 7. Dijelite vaše objave na društvenim bookmark stranicama. Imate puno izbora za ovu opciju. Dobre stranice za ovu metodu su Delicious, Newsana, Ebaumsword, Technorati i još.
 8. Prijavite se na Google Autorship. Ova metoda vam omogućava da se vaš Google+ profil pojavljuje pored vaših članaka. Ukoliko vaš članak na blogu ili stranici se ne pojavi na pretraživaču veća vjerovatnoća je da će se pojaviti na pretraživaču pod vašim Google+ profilom. 
 9. Učinite vaš blog SEO prijateljskim. U naslove uljučite ključne riječi koje se pretražuju na Google, primjera: Kako se zaposliti i slično. Ponovite ključne riječi u vašem članku ali ne previše jer može izgledati kao spam. Matt Cutts koji radi za Google kaže da za rank vašeg bloga nije potrebno preko tri puta ponoviti ključnu riječ. Potrudite se da linkujete pouzdane izvore da dodate vjerodostojnost vašeg pisanja. Google i ostali pretraživači traže danas kvalitetne sadržaje.
Kao što vidite, porebno je rada da promovišete vaš blog. Dobra vijest je ta što danas ima mnogo više načina za promociju nego prije.

Ukoliko imate vi neke dodatne metode koje bi poboljšale bolji plasman stranice ili bloga slobodno komentirajte u sekciji ispod.

10. siječnja 2014.

Kako se vrši obračun plata i knjiženje plate

Svaki pravni subjekat ima obavezu da vrši obračun plata zaposlenih koje su najvećim dijelom nastale na osnovu izvršenih usluga od strane zaposlenika tokom obračunskog razdoblja.
Prema važećim zakonskim propisima , obračun i isplata plata i naknada plata podrazumjeva i obavezu obračunavanja i plaćanja poreza na plate, kao i doprinosa za socijalno osiguranje zaposlenika.

Kako se izračunava plaća? Dati ćemo obračun plaća primjer: 

Obračunate su neto plate za protekli mjesec u ukupnom iznosu od 80.000 KM, kao i neto naknade plate za vrijeme korištenja godišnjeg odmora i bolovanja od 42 dana u iznosu od 9.000 KM. Porez na plate i naknade plata iznosi 4.450 KM ( 4.000 na plate i 450 na naknade plata ), a ukupni doprinosi iznose 57.850 KM na plate. Obračunate su i isplaćene naknade plata za bolovanje preko 42 dana u iznosu od 2.500 KM. Isplata zaposlenim izvršena je iz blagajne, a uplata poreza i doprinosa sa žiro-računa.

U ovom primjeru obračuna plata prikazujemo kako se vrši knjiženje a sami obračun ćemo u daljem objavljivanju prikazati u excel formi i dati vam opciju besplatnog downloada.

Red br.
Opis
Konto
Duguje
Potražuje
1.
Plate – bruto
Obaveze prema zaposlenim – neto plate
Obaveze za poreze i doprinose na plate
Za obračunate plate i naknade
320
450
451
151.300

89.000
62.300
2.
Ostala kratkoročna potraživanja
Obaveze prema zaposlenim
Za obračunatu naknadu a bolovanje
228
450
2.500

2.500
3.
Blagajna
Transakcijski račun
Za podignutu gotovinu
205
200
91.500

91.500
4.
Obaveze prema zaposlenim
Blagajna
Za isplatu plata i naknada
450
205
91.500

91.500
5.
Obaveze za poreze i doprinose na platu
Transakcijski račun
Za uplaćene poreze i doprinose
451
200
62.300

62.300
 

Šema knjigovodstvenog evidentiranja plata zaposlenika u zemlji

Opis
Duguje konto
Potražuje konto
Trošak plata za rad u zemlji
520
450
Obaveze za neto plate u zemlji

451
Obaveze za porez na plate (10%)

4521
Obaveze za doprinose za PIO (23%)

4522
Obaveze za zdravstveno osiguranje (16,5%)

4523
Obaveze za doprinos za nezaposlene (2%)

450
Obaveze za neto plate u zemlji (obustave)

Obaveze za doprinose iz plata (31%)


Obaveze za doprinose na platu (10,5%)

Trošak posebnog poreza – naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (0,5%)

4514
Obaveze za porez – naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (0,5%)

4512

4. siječnja 2014.

Kako napisati odgovor na tužbu

Odgovor na tužbu je važan korak u odbrani vaših prava. Ne može biti obično pismo ili telefonski odgovor. Odgovor na tužbu se piše kao dokument u zakonskoj formi i postoji više načina odgovora. U ovom slučaju mi vam nudimo primjer odgovora na tužbu BH Telecom.
odgovor na tužbu


Odgovor na tužbu BhTelecom primjer.

Dodajemo još tri primjera odgovora od kojih je i tužba za razvod braka:

Ne zaboravite na dio stranice Svi obrasci.

2. siječnja 2014.

Knjigovodstveni dokumenti za zaposlenje

posao u bihUkoliko ste dobili zaposlenje u BiH potrebno je prikupiti određenu dokumentaciju da bi vas poslodavac primio u radni odnos. Iako knjigovodstveni servis tog poslodavca riješava većinu posla, ono što se očekuje od vas je da prikupite svu potrebnu dokumentaciju. Najčešće je to radna knjižica, ljekarsko uvjerenje i slično. U ovom članku ćemo vam obezbijediti link za download svih dokumenata potrebnih za prijem radnika u radni odnos.

Dokumantacija potrebna za zaposlenje je:
- Radna knjižica sa upisanom završenom školom,
- Original ili ovjerena kopija diplome o završenoj školi,
- Original ljekarsko uvjerenje, 
- Kontrolni list javljanja (ako ste na birou za zapošljavanje),  
- Kopija lične karte,
- Original ili ovjerena kopija potvrde CIPS-a,
- Zdravstvena knjižica,
- Zdravstvena knjižica za članove uže porodice (nezaposlen bračni drug, djeca),
- Kućna lista (samo za one koji izdržavaju više članova porodice),
- Vjenčani list (ako bračni drug nije zaposlen),
- Rodni listovi (za izdržavanu djecu),
- Rodni listovi (za ostale izdržavane članove uže obitelji),
- Potvrda od škole ili fakulteta (za punoljetnu djecu koja se školuju),   
- Potvrda sa biroa za punoljetne članove uže obitelji (sa kućne liste), 
- Potvrda od PIO-a za punoljetne članove uže obitelji koji su nezaposleni, a nisu na birou,
- Ček od zadnje penzije (za izdržavanog člana obitelji-penzionera), ako penzija ne prelazi =300,00 KM.
- Rješenje o invaliditetu za izdržavanog člana obitelji – invalida.
- Otvoriti tekući račun kod banke (donijeti ugovor)

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE.