Follow on FB

30. prosinca 2014.

Kako utvrditi dobit

Dobit je višak prihoda nad rashodima, odnosno pozitivan financijski rezultat i predstavlja povećanje kapitala društva. Ta razlika jest dobit prije oporezivanja, a nakon njezina umanjenja za poreznu obavezu utvrđuje se dobit nakon oporezivanja.

Dobit nakon oporezivanja u bilanci uspjeha naziva se "neto dobit razdoblja", a u bilanci stanja prelaskom u sljedeće obračunsko razdoblje "neto dobit razdoblja" se iskazuje kao akumulirana (zadržana) dobit.
O upotrebi ostvarene dobiti odlučuju članovi društva na godišnjoj skupštini društva. Odabirom računovodstvenih politika i drugim procjenama, na visinu iskazane dobiti i na dividendnu politiku žnačajno utječe uprava društva. Prije utvrđivanja vlasničke naknade dio ostvarene dobiti se mora izdvojiti sa Zakonom i statutom određene namjene pa skupština u stvari odlučuje o upotrebi ostatka ostvarene dobiti.

Pod podjelom dobiti najčešće se podrazumjeva upotreba dobiti tekuće godine. Međutim, isplata dividende i naknade ulagačima moguća je i iz zadržanog dobitka i fonda rezervi društva, u skladu sa Zakonom o gospodarskim društvima, statutom i odlukama vlasnika.
U tom smislu, za objavu vlasničke naknade važna je profitabilnost prethodnih i tekuće godine.

18. prosinca 2014.

Knjigovodstveni programi Top 5

Knjigovodstveni programi danas knjigovođi pomažu da odradi posao koji je nekad radilo 10 ili više ljudi. Sa jedne strane prednosti programa su efikasnost, brzina, preglednost, trenutni pregled poslovnih događaja i još puno toga a nedostatak je što su zamjenili ljude a i neki su programi veoma komplicirani. Danas, sa upotrebom programa manji broj ljudi stiže odraditi veliki dio posla a opet realno govoreći, bez programa se ne može raditi.

Kako odabrati pravi knjigovodstveni program?

Danas postoji mnogo programa na našem području, neki su čak i besplatni ali besplatno ima isto svoju cijenu a to je neefikasnost, nisu sve funkcije dostupne u besplatnim verzijama.

Nakon pretraživanja po internetu izdvajamo vam Top 5 programa:
 1. Hard Office - besplatan knjigovodstveni program na kojem se možete učiti osnovama knjiženja u računovodstvu. Osnovni podaci: HARD office, Carice Milice 1, Zrenjanin, Srbija
 2. Softkom - u svojoj ponudi nude Program za maloprodaju Sors MP, Program za veleprodaju Sors VP, Program za knjigovodstvo Sors, Program za izdavanje računa Sors Fakturisanje. Omogućava evidenciju poslovnih promjena po sistemu dvojnog knjigovodstva kao i evidenciju prometa robe, odnosno robno-materijalno knjigovodstvo. Osnovni podaci: Đurićeva 6 11000 Beograd Srbija
 3. Pantheon - Pantheon je cjeloviti sistem koji podržava sve poslovne procese: narudžbe i fakturiranja preko računovodstva, upravljanja proizvodnjom do menadžerskog izvještavanja i analitike. U Pantheonu izrada poslovih izvještaja je veoma jednostavna. Osnovni podaci: Datalab Tehnologije d.o.o. Trg 1. istarske brigade 6 52100 Pula Hrvatska
 4. Korp - To je jedan od prvih izvornih Windows knjigovodstveni programa na tržištu. Prema potrebama moduli programa se mogu nadograđivati, a i za sva pitanja na raspolaganju vam je korisnička podrška. Osnovni podaci: INFOKOM SOFTWARE & CONSULTING d.o.o. Trg Hrvatske Bratske Zajednice 3a/1 (zgrada hotela Globo) 21000 Split
 5. AB Plus - AB PLUS je urađen u Microsoft VB okruženju i baziran je na bazi podataka Microsoft SQL Server ili Access. Možete voditi neograničen broj firmi. Idealno za knjigovodstvene agencije. AB PLUS posjeduje Bosanski, Hrvatski, Srpski i Engleski jezik, ali korisnik ga može prevesti na bilo koji drugi jezik. Osnovni podaci: AB SOFT d.o.o. Sarajevo Radnička 70 C, Grbavica 71000, Sarajevo Bosna i Hercegovina
Knjigovodstveni programa ima još mnogo. Ako i vi imate neke preporuke ili želite prenijeti vaša lična iskustva rada na sličnim programima učinite to u komentarima ispod.

Ukoliko vam se dopada blog Lajkajte našu Facebook stranicu i pratite novosti.

9. prosinca 2014.

Pravilnik o formiranju cijena - Primjer

Pravilnik uređuje uvjete i način formiranja cijena ili robe.
Da bi se kupila neka roba potrebno je dati neki novčani iznos, cijena je taj novčani iznos. Formira se na osnovu ponude i potražnje. Po uvjetima tržišta cijene se formiraju slobodno.

Prikazat ćemo primjer, odnosno dio pravilnika o formiranju cijena a na kraju članka pravilnik možete preuzeti u word formatu.

Pravilnik o formiranju cijena primjer:


I  OPŠTE ODREDBE
Član 1.

Ovim Pravilnikom se uređuju uvjeti i način formiranja cijena proizvoda / robe / usluga.

Član 2.

Cijene se formiraju slobodno, prema uvjetima tržišta.

Pri formiranju cijena proizvoda / robe / usluga neće se vršiti dogovor sa drugim pravnim i fizičkim licima, koristiti monopolski položaj, niti druga pravna i fizička lica dovoditi u neravnopravan položaj.

Član 3.

Cijene proizvoda / robe / usluga koje su predmet prodaje, načelno se formiraju na način i po postupku utvrđenim ovim Pravilnikom.

II   POSTUPAK FORMIRANJA CIJENA

Član 4.

Za formiranje cijena i utvrđivanje uslova prodaje proizvoda / robe / usluga, nadležan je direktor (odnosno vlasnik radnje).

Direktor (odnosno vlasnik radnje) može ovlastiti i drugog zaposlenika da vrši formiranje cijena i utvrđivanje uslova prodaje proizvoda / robe / usluga.

Član 5.

Ovdje možete preuzeti u word formatu Pravilnik o formiranju cijena

Ne zaboravite posjetiti SVI OBRASCI ukoliko vam treba još koji pravilnik ili neki dokument sa naše liste besplatnih obrasaca.

MRS 10 - Događaji nakon izvještajnog razdoblja

Cilj MRS-a 10 je propisati:

 • kada društvo treba uskladiti svoje financijske izvještaje za događaje nastale nakon datuma bilance
 • podatke koje društvo treba objaviti o datumu na koji je odobreno izdavanje financijskih izvještaja i događajima nakon datuma bilance
Ovaj standard također zahtijeva da subjekti ne sastavljaju svoje financijske izvještaje uz pretpostavku vremenske neograničenosti poslovanja, ako događaji nakon datuma bilance ukazuju na to da takva pretpostavka nije primjerena.

MRS 11 - Ugovori o izgradnji

MRS 11 propisuje računovodstveni postupak za prihode i troškove koji su u vezi s ugovorima o izgradnji. Zbog prirode aktivnosti koji se obavljaju u okviru ugovora o izgradnji, datum kada su aktivisti iz ugovora započete i datum kada su te aktivnosti završene obično pripadaju različitim računovodstvenim razdobljima.

Osnovno pitanje u vezi sa računovodstvenim obuhvaćanjem ugovora o izgradnji je raspoređivanje prihoda i troškova po osnovu ugovora o izgradnji na računovodstvena razdoblja u kojima su građevinski radovi izvršeni kako bi se utvrdilo kada se oni priznaju u izvještaju sveobuhvatne dobiti razdoblja kao prihodi i rashodi.

2. prosinca 2014.

Nove cijene cigareta 2015 u BiH

Najjeftinije cigarete u BiH će biti 2,90 KM poslije 01.01.2015. godine.
Iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH saopćeno je da će nove cijene cigareta u Bosni i Hercegovini biti na snazi od početka 2015. godine.

Do 31.11.2014. godine distributeri i proizvođači su bili dužni dostaviti nove cijene.

Nove maloprodajne cijene cigareta u 2015 godini su:

FABRIKA DUHANA SARAJEVO
RB NAZIV 01.01.2014. MPC 01.09.2014. MPC 01.01.2015. MPC
1. Aura Rd Premium 4,00 KM - 4,00 KM
2. Aura Gold Premium 4,00 KM - 4,00 KM
3. Aura red 3,70 KM 3,80 KM 4,00 KM
4. Aura gold 3,70 KM 3,80 KM 4,00 KM
5. Aura silver 3,70 KM 3,80 KM 4,00 KM
6. Drina gold i silver 3,30 KM 3,50 KM 3,50 KM
7. Drina jedina 3,30 KM - 3,50 KM
8. Drina jedina zlatna 3,00 KM - 3,20 KM
9. Drina denifine 3,00 KM 3,20 KM 3,30 KM
10. 8 3,00 KM - 3,20 KM
11. Code 3,00 KM 3,20 KM 3,30 KM
12. Tigra 3,00 KM - 3,20 KM
13. Diva 3,00 KM - 3,20 KM
14. Royal blue 2,90 KM 3,00 KM 3,20 KM
15. Royal white 2,90 KM 3,00 KM 3,20 KM

PHILIP MORRIS BH
RB NAZIV 01.01.2014. MPC 21.05.2014. MPC 01.01.2015. MPC
1. Marlboro Flavor Plus 4,30 KM 4,50 KM 4,80 KM
2. Marlboro Blue Beyond 4,30 KM 4,50 KM 4,80 KM
3. Marlboro Red  Upgrade 4,00 KM 4,20 KM 4,50 KM
4. Marlboro Gold Orginal 4,00 KM 4,20 KM 4,50 KM
5. Marlboro Touch 3,80 KM - 4,20 KM
6. Marlboro Core Flavor 3,80 KM - 4,20 KM
7. Marlboro Core  Fine Touch 3,80 KM - 4,20 KM
8. Eve Divine Slims100 3,50 KM - 3,80 KM
9. Eve Mistique Slims 100 3,50 KM - 3,80 KM
10. Philip Morris 100 3,30 KM - -
11. Philip Morris Reds 3,30 KM - 3,50 KM
13. Philip Morris Supreme 3,30 KM - -
14. Chesterfield Red 3,30 KM - 3,70 KM
15. Chesterfield Blue 3,30 KM - 3,70 KM
16 Bond Street Slims 3,30 KM - 3,50 KM
17. Bond Street Red 3,20 KM - 3,50 KM
18. Bond Street Blue 3,20 KM - 3,50 KM
19. Bond Street Silver 3,20 KM - 3,50 KM
20. Bond Street  Red 100 3,20 KM - 3,50 KM
21. Bond Street Blue 100 3,20 KM - 3,50 KM

IMPERIAL TOBACCO
RB NAZIV 01.01.2014. MPC 20.07.2014. MPC 01.01.2015. MPC
1. Davidoff Black - - -
2. Davidoff White - - -
3. Davidoff Classic 4,00 KM 4,20 KM 4,50 KM
4. Davidoff Gold 4,00 KM 4,20 KM 4,50 KM
5. Davidoff Gold Slims 4,00 KM 4,20 KM 4,50 KM
6. Davidoff Shape Black 3,70 KM 3,80 KM 4,00 KM
7. Davidoff Shape White 3,70 KM 3,80 KM 4,00 KM
9. Davidoff Orange 3,50 KM - 3,50 KM
10. Davidoff Blue 3,50 KM - 3,50 KM
11. Davidoff Ivory 3,50 KM - 3,50 KM
12. West Red 3,20 KM 3,30 KM 3,50 KM
13. West Silver 3,20 KM 3,30 KM 3,50 KM
14. West White 3,20 KM - -
15. Boss Blue Slim Style 3,20 KM 3,30 KM 3,50 KM
16. Boss Slims Violet 3,20 KM - -
17. Boss Classic 3,30 KM - 3,50 KM
18. Boss Gold 3,30 KM - 3,50 KM
19. Boss Blue 3,30 KM - 3,50 KM
10. Boss Gold 100s 3,30 KM - -
21. Boss Blue 100s 3,30 KM - -
22. Boss Blues SSL 3,30KM - 3,30 KM
23. Boss Valery SSL 3,30 KM - 3,30 KM
24. Paramount Red 3,30 KM - 3,30 KM
25. Paramount Gold 3,30 KM - -
26. F57 Regular 2,90 KM - -
27. F57 Indigo 2,90 KM - 2,90 KM
28. F57 Regular Sofr 2,70 KM - -
29. F57 Indigo Soft 2,70 KM - -
30. Imperial Classic Red 2,90 KM 3,00 KM 3,30 KM
31. Imprial Classic Blue 2,90 KM 3,00 KM 3,30 KM
32. Imprial Classic Black Slim 3,20 KM - 3,20 KM

TVORNICA DUHANA ROVINJ
RB NAZIV 01.01.2014. MPC 01.07.2014. MPC 01.01.2015. MPC
1. Avangard No 9 4,00 KM - 4,00 KM
2. Avangard No 7 4,00 KM - 4,00 KM
3. Avangard No 4 4,00 KM - 4,00 KM
4. Ronhill Blue 3,70 KM 3,90 KM 4,00 KM
5. Ronhill Rich 3,70 KM - 4,00 KM
6. Ronhill White 3,70 KM 3,90 KM 4,00 KM
7. Ronhill White 100s 3,70 KM 3,90 KM 4,00 KM
8. Ronhill Stone White 3,70 KM 3,90 KM 4,00 KM
9. Ronhill Stone White 100s 3,70 KM 3,90 KM 4,00 KM
10. Ronhill Aquamarine Ultima 3,70 KM 3,90 KM 4,00 KM
11. Ronhill Mentol Fersh 3,70 KM 3,90 KM 4,00 KM
12. Ronhill Slims Azure 3,70 KM 3,90 KM 4,00 KM
13. Ronhill Slims Velvet 3,70 KM 3,90 KM 4,00 KM
14. Ronhill Unlimited Blue 3,70 KM - 4,00 KM
15. Ronhill Unlimited White 3,70 KM - 4,00 KM
16. Ronhill White Prestige 3,70 KM - 3,70 KM
17. Ronhill Black Wave 3,50 KM - 3,70 KM
18. Ronhill Gold Wave 3,50 KM - 3,70 KM
19. WW 3,50 KM 3,70 KM 3,80 KM
20. WW Gold 100s 3,50 KM 3,70 KM 3,80 KM
21. WW White 3,50 KM 3,70 KM 3,80 KM
22. WW White 100s 3,20 KM - 3,80 KM
23. WW Pure No. 10 3,50 KM 3,70 KM 3,80 KM
24 WW Pure No. 6 3,50 KM 3,70 KM 3,80 KM
25. MC 9 3,00 KM - 3,00 KM
26. MC 6 3,00 KM - 3,00 KM
27. MC 5 100s 3,00 KM - 3,00 KM
28. MC 6 Slims 3,00 KM - 3,00 KM
29. MC 4 Slims 3,00 KM - 3,00 KM
30. Filter 160 3,30 KM - 3,50 KM
31. Filter 160 Gold 3,30 KM - 3,50 KM
32. Filter 160 White 3,30 KM - 3,50 KM
33. Filter 160 Gold 100 s 3,30 KM - 3,50 KM
34. Filter 160 White 100 s 3,30 KM - 3,50 KM
35. York Red i Gold 3,00 KM 3,20 KM 3,50 KM
36. York Red i Gold 100s 3,00 KM 3,20 KM 3,50 KM
37. Benston (sve vrste) 2,90 KM - -
38. Benston Slims 3,00 KM - -

NELT - JAPAN TOBACCO INTERNATIONAL
RB NAZIV 01.01.2014. MPC 11.08.2014. MPC 01.01.2015. MPC
1. Camel 4,00 KM - 4,30 KM
2. Memphis 3,90 KM 4,00 KM 4,30 KM
3. Ronson London 3,40 KM 3,50 KM -
4. Winston 3,60 KM 3,70 KM 4,00 KM
5. LD Red,Blue,Silver 3,00 KM 3,10 KM 3,40 KM
6. LD Violet i Pink SS 3,20 KM 3,30 KM 3,60 KM

NELT – BRITISH AMERICAN TOOBACVCO
RB NAZIV 01.01.2014. MPC U toku 2014. MPC 01.01.2015. MPC
1. Lord 4,10 KM - 4,10 KM
2. Lucky Strike 3,70 KM - 3,70 KM
3. Pall Mall 3,30 KM - 3,30 KM
4. Viceroy 3,00 KM - 3,00 KM
Izvor sa mojportal.ba

28. studenoga 2014.

MRS 8 - Rečunovodstvene politike-promjene procjena i greške

Cilj MRS 8 je poboljšanje pouzdanosti financijskih izvještaja društva i usporedivosti financijskih izvještaja samog društva s izvještajima iz prethodnih razdoblja kao i sa financijskim izvještajima društava koja se bave sličnom djelatnošću. Suglasno definiranom cilju propisuju se kriteriji za:

 • izbor i primjenu računovodstvene politike
 • smjernice za računovodstveni tretman
 • obavljanje promjena računovodstvenih politika, procjena, ispravku materijalno značajnih grešaka
Iako MRS 8 predstavlja sastavni dio profesionalne regulative, bavi se pitanjima koja se odnose na internu regulativu, tj. pitanjima u kojima društvo ima određenu dozu samostalnosti u smislu utvrđivanja računovodstvenih politika i opredjeljenja za određene računovodstvene procjene, pogreške  koje obrađuju ovaj MRS.

Računovodstvene politike se ovim standardom definiraju kao posebni principi, onove, konvencije, pravila i prakse koje je društvo usvojilo pri sastavljanu i prezentaciji financijskih izvještaja. Računovodstvene politike se utvrđuju u skladu s odgovarajućim standardom ili tumačenjem koji se primjenjuje na određenu stavku putem koje se vrši evidencija konkretnog poslovnog događaja, odnosno transakcije. Primjena usvojenih politika je obavezna uvijek kada je efekt njihove primjene materijalno značajan.

Uprava se treba opredijeliti za računovodstvene politike koje omogućavaju primjenu svih zahtjeva MRS/MSFI. U slučaju kada ovi zahtjevi ne mogu biti ispunjeni, uprava ima obavezu opredijeliti se za računovodstvene politike koje osiguravaju informacije relevantne za donošenje poslovnih odluka i pouzdane u smislu: da vjerno predstavljaju rezultate i financijsko stanje društva, da odražavaju ekonomsku suštinu događaja i transakcija (ne samo njihovu pravnu formu), da budu neutralne i potpune u svakom pogledu. 

24. studenoga 2014.

MRS 7 - Izvještaj o novčanim tokovima

Informacije o tokovima gotovina jednog društva pomaže korisnicima financijskih izvještaja pružajući im osnovu za ocjenjivanje sposobnosti društva u ostvarivanju gotovine i gotovinskih ekvivalenata, kao i potrebu društva za korištenjem tih tokova gotovine.

Poslovne odluke koje donose korisnici financijskih izvještaja zahtijevaju prethodnu procjenu sposobnosti društva da stvori gotovinu kao i vremenski okvir i izvjesnost njihovog stvaranja.

Cilj ovog standarda MRS 7, je osigurati dostavljanje informacija o povijesnim promjenama u gotovini i gotovinskim ekvivalentima društva putem izvještaja o tokovima gotovine u okviru poslovnih aktivnosti, aktivnosti investiranja i aktivnostima financiranja.

Korisnici financijskih izvještaja ako pored drugih izvještaja nemaju i izvještaj o novčanim tokovima ne raspolažu potrebnim brojem informacija da bi mogli procjeniti promjenu neto imovine društva, njegovu financijsku strukturu ( uključujući likvidnost i solventnost) i sposobnost da utječe na iznose i vremensko određivanje tokova gotovine.
Izvještaj o novčanim tokovima je koristan zbog toga jer daje informacije o promjenama u novcu.

16. studenoga 2014.

MRS 2 - Zalihe

Cilj ovog standarda je da propiše postupak računovodstvenog obuhvaćanja zaliha u kontekstu sistema historijskog troška. Osnovno pitanje zaliha je iznos troška koji se priznaje kao sredstvo i tako iskazuje sve do priznavanja odgovarajućih prihoda. MRS 2 daje upute za metode troška koje se koriste za određivanje troškova zaliha.

Zalihe susredstva koja se drže za prodaju u običajnom toku poslovanja, koja su u procesu proizvodnje za buduću prodaju ili je to materijal ili pomoćno sredstvo koji se troše u procesu proizvodnje ili prilokom pružanja usluge. Zalihe obuhvaćaju robu koja je nabavljena i drži se radi preprodaje, može biti zemljište za prodaju ili gotovi proizvodi namijenjeni prodaji, nedovršeni proizvodi, osnovni i pomoćni materijali koji se koriste u procesu proizvodnje.

Zalihe se mjere po nabavnoj vrijednosti ili po cijeni koštanja. Navbavna vrijednost čine svi toškovi nabavke, troškovi konverzije i drugi nastali troškovi neophodni za dovođenje zaliha na njihovo sadašnje mjesto i stanje. Troškovi konverzije obuhvaćaju direktno utrošenu radnu snagu po jedinici proizvoda, obuhvataju i dodjeljivanja fiksnih i promjenjivih troškova koji nastaju prilikom konverzije materijala u gotove proizvode.

Fiksni režijski troškovi ne zavise od obima proizvodnje a to su: amortizacija, održavanje tvornićkih zgrada i opreme kao i troškovi rukovođenja društvom. Promjenjivi režijski troškkovi ovise o promjeni obima proizvodnje. Drugi troškovi se uključuju u nabavnu vrijednost i cijenu koštanja zaliha samo u mjeri u kojoj su nastali prilikom dovođenja zaliha na njihovo sadašnje stanje. U cijenu koštanja zaliha mogu se uključiti i neproizvodni režijski troškovi ili troškovi projektiranja proizvoda za posebne kupce.

Troškovi koji se isključuju iz cijene koštanja zaliha a priznaju se kao rashodi u razdoblju u kojem su nastali su: neobičajno veliko rasipanje materijala, radne snage, troškovi skladištenja, osim faznog skladištenja u proizvodnji, režijski troškovi administracije koji ne utiču na dovođenje zaliha na sadašnje stanje i mjesto i troškovi prodaje.

Prema odredbama MRS 2 dozvoljene metode obračuna zaliha su:

 • metoda FIFO (first in - first out) = prva ulazna, prva izlazna
 • metoda ponderirane prosječne nabavne cijene
 • metoda specifične identifikacije
 • metoda standardnog troška
 • metoda trgovine na malo
Ako se zalihe obračunavaju po FIFO metodi tada su stavke koje ostanu na zalihi na kraju razdoblja po posljednim nabavnim cijenama.
Prema metodi ponderiranog prosjeka cijena koštanja svake stavke određuje se na osnovu ponderiranog prosjeka cijene koštanja sličnih stavki na početku razdoblja i cijene koštanja sličnih stavki koje su nabavljene ili proizvedene tokom tog razdoblja. Prosjek se moće izračunati periodično ili prilikom prijema svake naredne pošiljke.

10. studenoga 2014.

Dvojno knjigovodstvo

Dvojno knjigovodstvo je jedna od razvojnih faza knjigovodstva. Zavisno od osnovnih principa na kojima se temelji organizacija knjigovodstvene evidencije razlikujemo sljedeće razvojne faze knjigovodstva, koje ujedno predstavljaju i sisteme knjigovodstva:

 • Prosto - jednostavno knjigovodstvo
 • Kameralno knjigovodstvo
 • Konstantno knjigovodstvo
 • Dvojno knjigovodstvo
Dvojno-knjigovodstvo-duguje-potrazuje

Dvojno knjigovodstvo

karakteriše istovremeno knjiženje poslovnih promjena, u istom iznosu, najmanje na dva konta (na jednom kontu na lijevoj strani a na drugom kontu na desnoj strani). Iz ravnoteže zbirova između lijeve (dugovne) i desne (potražne) strane konta proizilazi i automatska kontrola formalne ispravnosti izvršenih knjiženja.

Za razliku od prostog knjigovodstva, sistem dvojnog knjigovodstva pruža u svakom momentu uvid u ukupno imovinsko stanje i financijski položaj preduzeća. Dvojno knjigovodstvo je fleksibilno, prilagodljivo novim potrebama i zadacima preduzeća koji se javljaju usljed kontinuiranog razvoja privrede. pruža mnoge podatke značajne za analizu, planiranje, kontrolu i slično. Vodi se u dnevniku, glavnoj knjizi i pomoćnim knjigama.

Kretanje sredstava a time i promjena na knjigovodstvenim računima u dvojnom knjigovodstvu se može aplicirati i na sljedeće primjere:

 • Nabavka robe će izazvati povećanje zaliha robe i istovremeno povećanje obaveza prema dobavljačima,
 • Kada se isplati obaveza prema dobavljačima dolazi do smanjenja novca u blagajni ili žiro računu a istovremeno se smanjuje obaveza prema dobavljačima,
 • Utrošak materijala će smanjiti zalihe materijala a povećati vrijednost proizvodnje u toku,
 • Kada se okonča proizvodnja doći će do povećanja zaliha gotovih proizvoda a smanjenja proizvodnje u toku...
Iz navedenog je vidljivo da se svaka promjena istovremeno evidentira na najmanje 2 knjigovodstvena računa i to na lijevoj strani jednog a na desoj strani drugog računa. Na taj način je obezbjeđena ravnoteža ukupnih iznosa lijevih i desnih strana svih računa.
Takva ujednačenost je i automatska kontrola jer svaka neravnoteža upućuje na grešku.

U toku je razvoj vidljivih primjera knjiženja po kontnom planu, ne zaboravite pogledati.

4. studenoga 2014.

Video koji će nasmijati kancelarijsku kulturu

Kad bi svi učesnici u konferencijskom pozivu bili u jednoj sobi. Veoma zanimljiv video vrijedan pogledati.


Naporni dani u kancelariji su nešto što svako razumije i nekad neko pokuša nešto promjeniti. Rad, rad, sastanci. šef, rad, rad i opet šef...
Sljedeći video je odličan prikaz radnog života.

23. listopada 2014.

MRS 1 - Prikazivanje financijskih izvještaja

Cilj MRS-1 je da popiše osnovu za prikazivanje financijskih izvještaja opće namjene, da bi se osigurala uspooredivost kako sa vlastitim financijskim izvještajima društva iz prethodnih razdoblja, tako i sa financijskim izvještajima drugih društava. Da bi se taj cilj postigao, u ovom standardu utvrđen je opći pristup prikazivanja financijskih izvještaja, smjernice za njegovu strukturu i minimum zahtjeva u odnosu na sadržaj financijskih izvještaja.

Ovaj standard se primjenjuje za prikazivanje svih financijskih izvještaja opće namjene, važi za sve vrste društva, uključujući banke i osiguravajuća društva kao i za društva koja trebaju ili ne trebaju sastavljati konsolidarne financijske izvještaje ili odvojene financijske izvještaje.

Potpuni set financijskih izvještaja čine:
- izvještaj o financijskom položaju na kraju razdoblja
- izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti razdoblja
- izvještaj o promjenama kapitala tokom razdoblja
- izvještaj o novčanim tokovima tokom razdoblja
- bilješke koje obuhvataju sažetak važnih računovodstvenih politika i druga objašnjenja
- izvještaj o financijskom položaju na početku najranijeg usporednog razdoblja, ako subjekt neku računovodstvenu politiku primjenjuje retroaktivno ili ako retroaktivno prepravlja stavke u svojim financijskim izvještajima ili ako stavke u financijskim izvještajima reklasificira

Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti  treba korisnicima financijskih izvještaja pružiti dodatnu informaciju o promjenama u kapitalu, nastale u transakcijama u koje nisu uključeni vlasnici.

Ovaj se izvještaj može sastaviti na sljedeći način:
- kao jedan izvještaj
- kao dva izvještaja: izvještaj o dobiti i izvještaj koji započinje s dobitkom ih gubit kom i predočava sastavne dijelove ostale sveobuhvatne dobiti (izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti)

Ostala sveobuhvatana  dobit obuhvaća stavke prihoda i rashoda, uključujući usklađenja pri reklasifikaciji koja se ne priznaju kao dobit ili gubitak, a uključuje:
- promjene na revalorizacijskim rezervama koje nastaju sukladno zahtjevima MRS-a 16 i MRS-a 38 zbog povećanja vrijednosti dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
- dobtke ili gubitke nastale naknadnim vrednovanjem financijske imovine kao raspoložive za prodaju prema MRS-om 19
- promjene aktuarskih  dobita  ili gubitaka  koji  su vezani za definiranje planova  primanja u skladu sa MRS-om 19
- dobitke ili gubitke koji proizlaze iz prcevođenja financijskih izvještaja koji se odnose na inozemno poslovanje prema MRS-u 21
- dobitke ili gubitke koji se odnose na učinkoviti dio zaštite novčanog toka prema MRS-u 19

Pritom se promjene viška utvrđenog revalorizacijom u sjedećim razdobljima prenese na zadržanu dobit u skladu sa korištenjem sredstava ili u trenutku kada se imovina otuđi, pa se ne reklasificira u dobit ili gubitak tekućeg razdoblja. S druge strane dobit ili gubitak ostvaren otuđenjem financijske imovine koja je klasificirana kao raspoloživa imovina uključuje u dobit ili gubitak tekućeg razdoblja. U tom se slučaju prvo obavlja reklasifikacijsko usklađenje pa se nerealizirana dobit reklasificira u dobit ili gubitak, kako bi se izbjeglo da dva puta bude uključen u ukupnu sveobuhvatnu dobit.

Subjekt može sastavne dijelove ostale sveobuhvatne dobiti prezentirati umanjene za pripadajuće porezne učinke ili:
- prije pripadajućih poreznih učinaka u jednom iznosu koji prikazuje ukupni iznos poreza na dobit koji se odnosi na te sastavne dijelove.

Ostala sveobuhvatna dobit se izvještava istodobno u Izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti razdoblja i u Izvještaju o financijskom položaju na kraju razdoblja.

15. listopada 2014.

Zakon o računovodstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine

Ovaj Zakon o računovodstvu stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH " „Službene novine FBiH“, br. 83/09, a primjenjivat će se od 1. januara 2010. godine.
Zakon-o-racunovodstvu-fbih

Zakon o računovodstvu i reviziji FBiH - link

Pravilnik o računovodstvu možete vidjeti na stranici Zakoni. Pravilnik je preuzet sa izvora chronos.ba.

11. listopada 2014.

Međunarodni računovodstveni standardi - MRS i MSFI

Financijski izvještaji društva su finalni proizvod računovodstvenog procesa u koji su ugrađene određene računovodstvene politike koje imaju različit utjecaj na vrijednost iskazanih pozicija u financijskim izvještajima.

1973. godine devet zemalja, Australija, Njemačka, Francuska, V. Britanija, Japan, Kanada, Meksiko, Nizozemska i Sjedinjene Američke Države, osnovale su Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (OMRS).

MSFI (Međunarodni standardi financijskog izvještavanja) predstavlja novu skupinu računovodstvenih standarda koji se prvi put javljaju kao dio računovodstvene regulative. MRS i MSFI se često dopunjavaju i mijenjaju a neki se stavljaju van upotrebe. OMRS zastupa mišljenje da se postepeno svi MRS za zamjene sa MSFI. Kada ne postoji MSFI primjenjuje se MRS. Dakle, postepeno će se ukidati MRS i odgovarajuća tumačenja MRS zamjenjivati sa MSFI.


Kratki pregled MRS

MRS 1.   Prezentiranje financijskih izvještaja
MRS 2.   Zalihe
MRS 7.   Izvještaj o novčanim tokovima
MRS 8.   Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i pogreške
MRS 10. Događaji nakon izvještajnog razdoblja
MRS 11. Ugovori o izgradnji
MRS 12. Porez na dobit
MRS 16. Nekretnine, postrojenja i opreme
MRS 17. Najmovi
MRS 18. Prihodi
MRS 19. Primanja zaposlenih
MRS 20. Računovodstvo za državne potpore i objavljivanje državnih pomoći
MRS 21. Učinci promjena tečaja stranih valuta
MRS 23. Troškovi posudbe
MRS 24. Objavljivanje povezanih osoba
MRS 26.  Računovodstvo i izvještavanje planova mirovinskih primanja
MRS 27. Konsolidarni i odvojeni financijski izvještaji
MRS 28. Ulaganje u pridružene subjekte
MRS 29. Financijsko izvještavanje u hiperinflacijskim gospodarstvima
MRS 31. Udjeli u zajedničkim pothvatima
MRS 32. Financijski instrumenti: prezentiranje
MRS 33. Zarade po dionici
MRS 34. Financijsko izvještavanje za razdoblja tokom godine
MRS 36. Umanjenje vrijednosti sredstava
MRS 37. Rezerviranja, potencijalne obveze i potencijalna sredstva
MRS 38. Nematerijalna sredstva
MRS 39. Financijski instrumenti: priznavanje i mjerenje
MRS 40. Ulaganje u nekretnine
MRS 41. Poljoprivreda

Kratki pregled MSFI

MSFI 1. Prva primjena Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja
MSFI 2. Isplate na temelju dionica
MSFI 3. Poslovna spajanja
MSFI 4. Ugovori u osiguranju
MSFI 5. Stalna sredstva namijenjena prodaji i prestanak poslovanja
MSFI 6. Istraživanje i procjena mineralnih resursa
MSFI 7. Financijski instrumenti: Objavljivanje
MSFI 8. Poslovni segmenti

29. rujna 2014.

Kako postati ovlašteni računovođa - knjigovođa

Koji su uslovi za stjecanje zvanja u računovodstvenoj profesiji?

Na osnovu Odluke utvrđuju se USLOVI za stjecanje pojedinih zvanja navedenih u Odluci o vrstama profesionalno - stručnih zvanja na temelju implementacije MOSova, prema Zakonu o računovodstvu i reviziji BiH i Jedinstvenom Programu testiranja kandidata za računovodstvenu profesiju i to za zvanja:

 1. Certificirani računovodstveni tehničar
 2. Certificirani računovođa
 3. Ovlašteni revizor
Ovlašteni-računovodja-knjigovodja

Certificirani računovodstveni tehničar

Profesionalno stručno zvanje Certificirani računovodstveni tehničar podrazumijeva da kandidat ispunjava sljedeće:  
 • Ima četvorogodišnju srednju školsku spremu.  
Ako ima završenu srednju ekonomsku školu, treba imati dvije godine praktičnog rada na poslovima računovodstva, od čega najmanje jednu godinu na poslovima izrade finansijskih izvještaja, ili tri godine na poslovima vođenja poslovnih knjiga.  
Ako ima završenu neku drugu srednju školu, koja nije ekonomskog usmjerenja, treba imati dvije godine praktičnog rada na poslovima računovodstva, od čega najmanje jednu godinu na poslovima izrade finansijskih izvještaja, ili tri godine na poslovima vođenja poslovnih knjiga.  
 • Položio je profesionalno-stručne ispite predviđene za profesionalno zvanje Certificirani računovodstveni tehničar.  
 • Prihvaća prava i obaveze iz Kodeksa etike za profesionalne računovodstvene stručnjake, a posebno obvezu kontinuiranog stručnog usavršavanja u cilju obnavljanja i inoviranja svojih profesionalno-stručnih znanja, predviđenih za ovaj s stupanj stručnog zvanja, a sukladno članku 6. stavak 3. Zakona o računovodstvu i reviziji BiH.
 • Predmeti koji se polažu za ovu razinu zvanja su:
 1. Uvod u finansijsko računovodstvo,
 2. Troškovno računovodstvo i uvod u upravljačko računovodstvo,
 3. Menadžment i komunikacije,
 4. Informacijske tehnologije i primjene

Certificirani računovođa

Profesionalno stručno zvanje Certificiranog računovođe može steći osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
  
  2.1. Ima završen:
a) diplomski znanstveni ekonomski studij po programima koji su se primjenjivali prije bolonjskog procesa i stečeno zvanje diplomirani ekonomist
ili
b) diplomski znanstveni ekonomski studij (II. ciklus) po bolonjskom procesu i stečeno zvanje magistar ekonomije ili
c) dodiplomski ekonomski znanstveni studij (I. ciklus) po bolonjskom procesu ili
d) stručni ekonomski studij po bolonjskom procesu ili
e) višu ekonomsku školu (po programima koji su se primjenjivali prije bolonjskog procesa)
f) diplomski, dodiplomski ili stručni neekonomski studij
    
    2.1.1. Ako osoba ima završen studij pod tačkom 2.1.a) ili 2.1.b) tada treba imati najmanje dvije godine praktičnog rada na poslovima vođenja poslovnih knjiga, od čega najmanje jednu godinu na sastavljanju finansijskih izvještaja,
    
    2.1.2. Ako osoba ima završen studij pod tačkom 2.1.c), 2.1.d), 2.1.e) ili 2.1.f), tada treba imati najmanje četiri godine praktičnog rada na poslovima vođenja poslovnih knjiga, od čega najmanje dvije godine na sastavljanju finansijskih izvještaja.

  2.2. Položio je profesionalno-stručne ispite predviđene za stjecanje zvanja Certificirani računovođa.

  2.3. Kandidati za ovaj nivo zvanja, ovisno o stečenom formalnom obrazovanju, polažu ispite:
    2.3.1. Osobe pod tačkom 2.1.a) i 2.1.b) polažu:
- ISPIT 1. Finansijsko izvještavanje i revizija koji se sastoji od dva predmeta (Finansijsko izvještavanje 2 i Revizija i sistemi interne kontrole);
- ISPIT 2. Finansijski menadžment i kontrola koji se sastoji od dva predmeta (Finansijski menadžment i Primjena upravljačkog računovodstva).
U skladu sa Zaključkom Komisije za računovodstvo i reviziju BiH kandidati pod tačkom 2.1.a) i 2.1.b) mogu, na osobni pisani zahtjev polagati predmete Ispita 1. i Ispita 2. pojedinačno.

    2.3.2. Osobe pod tačkom 2.1.c), 2.1.d) pojedinačno polažu sljedeće predmete:

 1. Primjena upravljačkog računovodstva
 2. Finansijsko izvještavanje
 3. Revizija i sistemi interne kontrole
 4. Primjena finansijskog menadžmenta

    2.3.3. Osobe pod tačkom 2.1.e) i 2.1.f) pojedinačno polažu sljedeće predmete:

 1. Poslovno pravo i porezi
 2. Primjena upravljačkog računovodstva
 3. Finansijsko izvještavanje
 4. Revizija i sistemi interne kontrole
 5. Primjena finansijskog menadžmenta
    Odluka je objavljena u „Službenom glasniku BiH“ i izvor članka je sa http://www.srr-fbih.org/

    Možete pogledati JAVNI POZIV KANDIDATIMA ZA DOSTAVLJANJE DOKUMENATA ZA STICANJE ZVANJA U RAČUNOVODSTVENOJ I REVIZIJSKOJ PROFESIJI 
    Ispitni rok (10.-14.11.2014)

    27. rujna 2014.

    Prihodi - knjiženje i njihovo priznavanje

    Prihodi se definiraju kao uvećanje ekonomskih koristi u toku obračunskog perioda po osnovu redovnih aktivnosti društva, koje nastaju u vidu priliva ili uvećanja imovine, odnosno smanjenja obveza a kao rezultat imaju uvećanje kapitala.
    Prihod

    Nije svako povećanje sredstava ili smanjenje obveza prihod kao niti svako povećanje kapitala već samo pretvaranje jednog oblika sredstava u drugi ili smanjenje obveza uz smanjenje sredstava.

    Prihod je samo ono povećanje sredstava koje nije istovremeno povezano s povećanjem  obveza već je vezano za prodaju učinka.

    U skladu sa MRS/MSFI prije samog priznavanja i evidentiranja pojedinačnog poslovnog događaja neophodno je provjeriti da li su ispunjeni zahtjevi relevantnih standarda. Zahtjevi i postupak priznavanja prihoda, proistekli od redovnih aktivnosti društva, utvrđeni su MRS 18 - Prihodi.
    MRS 18 se primjenjuje u računovodstvenom obuhvaćanju prihoda koji nastaju iz sljedećih poslovnih promjena i događaja:

    • prodaje proizvoda
    • pružanja usluga
    • davanja imovine na korištenje
    Osnovna načela MRS 18 definiraju da se prihodi mogu priznati samo ukoliko je vjerovatno:
    • da će na osnovu određenog poslovnog događaja društvo ostvariti ekonomske koristi
    • da se te ekonomske koristi mogu pouzdano izmjeriti

    Prihodi od prodaje proizvoda

    Prihodi od prodaje proizvoda mogu se priznati ukoliko su kumulativno ispunjeni sljedeći uslovi:
    • društvo je na kupca prenijelo sve značajne koristi i rizike od vlasništva nad robom
    • društvo ne zadržava pravo upravljanja i kontrole nad robom u mjeri koja se može povezati s vlasništvom
    • kada je moguće iznos prihoda pouzdano izmjeriti
    • vjerovatno je da će transakcija biti praćena prilivom ekonomske koristi u društvo
    • troškovi, koji su nastali ili će nastati u vezi s transakcijom, mogu se pouzdano izmjeriti
    Promet dobara, u smislu Zakona o porezu na dodatnu vrijednost je prijenos prava raspolaganja na stvarima osobi koja tim dobrima može raspolagati kao vlasnik.
    Dobrima se smatraju i voda, električna energija, plin i slično.

    Primjer knjiženja: Prodaja proizvoda
    1. Prodano  je proizvoda iz skladišta u vrijednosti od 50.000,00 KM sa porezom na dodanu vrijednost u iznosu od 8.500,00 KM. Planska cijena po trošku proizvodnje je 40.000,00 KM.
    2. Prodano je proizvoda za gotovinu iz prodavnice gotovih proizvoda u vrijednosti od 1.000,00 KM sa porezom na dodanu vrijednost od 170,00 KM. 
    Ukalkulisani PDV iznosi 170,00 KM a razlika u cijeni 200,00 KM.

    Tek.br
    Opis
    Konto
    Iznos u KM
    Duguje
    Potražuje
    1 a.
    Kupci u zemlji
    211
    58.500


    PDV po osnovu isporuke obav. PDV-a
    470

    8.500

    Prohodi od prodaje proizvoda
    Za izdanu fakturu
    6110

    50.000
    1 b.
    Smanjenje vrijednosti prodanih proizvoda
    5961
    40.000


    Proizvodi u skladištu
    1200

    40.000

    Za isporučene proizvode    2 a.
    Blagajna – domaća valuta
    205
    1.170


    PDV po isporukama neobaveznicima
    Prihodi od prodaje proizvoda
    473
    6110

    170
    1.000

    Za utržak tokom razdoblja    2 b.
    Smanjenje vrijednosti prodatih proizvoda
    5960
    800


    Ukalkulisana razlika u cijeni proizvoda
    1220
    200


    Ukalkulisani PDV proizvoda u prodavnici
    123
    170


    Proizvodi u prodavnici
    Za prjijenos troškova za prodane proizvode
    1210

    1.170

    Ovdje su ispunjeni svi uslovi iz tačke 14. MRS 18, pa je prihod priznat u cijelosti. Prihod je priznat po neto principu, bez PDV-a koji je naplaćen u tuđe ime i evidentira se kao obaveza. 

    19. rujna 2014.

    Spisak dužnika za porez u BiH

    Objavljen je novi spisak dužnika po osnovu poreza i doprinosa od strane Porezne uprave FBiH zaključno sa danom 31.08.2014. godine. Ogroman je broj dužnika od kojih izdvajamo sa područja Cazina:
    "CENTAR ZA SOCIJALNI RAD" JU - 282.046,17 KM
    "PAPILON" DOO - 85.372,39 KM
    "CAZINKA" DOO - 185.462,45 KM
    "SEN-DŽI" DOO - 173.517,15 KM
    "BUDIN KOMERC" DOO - 66.173,54 KM
    "HUREMAGIĆ" DOO - 137.266,73 KM
    "BAJRIĆ ŠPED" DOO - 107.302,56 KM
    "HD BIKAN" DOO - 104.169,11 KM
    "GRAD OSTROŽAC" DOO - 87.516,45 KM

    Spisak se nastavlja...  Ostale dužnike možete pogledati u nastavku ispod ili skinuti pdf dokument: Spisak dužnika po osnovu poreza i doprinosa sa 31.08.2014. godine.   

    Posao u Poreznoj Upravi - Konkurs

    Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj 35/05), člana 28. Zakona o radu («Službene novine Federacije BiH», br. 43/99, 32/00 i 29/03) i Odluke o raspisivanju Javnog poziva za prijem volontera u Poreznu upravu Federacije BiH, broj: 13/06/1-34-10-2435/14 od 02.09.2014. godine, direktor Porezne uprave Federacije BiH objavljuje:

    JAVNI POZIV
    za prijem 10 (deset) volontera u
    Poreznu upravu Federacije BiH

    I      Središnji ured Sarajevo  -  ukupno 7 (sedam) volontera

      -        2 (dva) volontera VSS -VII stepen stručne spreme - ekonomski fakukltet ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja sa završenim ekonomskim fakultetom,

    -        2 (dva) volontera VSS -VII stepen stručne spreme - pravni fakukltet ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja sa završenim pravnim fakultetom,

    -        2 (dva) volontera VSS -VII stepen stručne spreme - fakultet kriminalističkih nauka ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja sa završenim fakultetom kriminalističkih nauka,

    -        1 (jedan) volonter VSS -VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja sa završenim fakultetom društvenog smjera.

    II    Kantonalni porezni ured Sarajevo  - ukupno 3 (tri) volontera i to:


    -        1 (jedan) volonter VSS -VII stepen stručne spreme - ekonomski fakukltet ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja sa završenim ekonomskim fakultetom

    -        1 (jedan) volonter VSS -VII stepen stručne spreme - pravni fakukltet ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja sa završenim pravnim fakultetom

    -        1 (jedan) volonter VSS -VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja sa završenim fakultetom društvenog smjera.

    Uslovi:

    Pored općih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće posebne uslove:

    -       VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, završen ekonomski  fakultet, pravni fakultet, fakultet kriminalističkih nauka i fakultet društvenog smjera,
    -       da se nalaze na evidenciji nezaposlenih osoba kod nadležne službe za zapošljavanje
    -       da nemaju radno iskustvo duže od jedne godine nakon sticanja visoke stručne spreme

    Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije):
    Prijava na Javni poziv, sa naznakom da li kandidat aplicira za Središnji ured ili Kantonalni porezni ured Sarajevo. Prijava treba da sadrži kontak telefon i adresu kandidata

    Fakultetska diploma (nostrificirana diploma ukoliko fakultet nije završen u BiH)

    Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od tri mjeseca)

    Uvjerenje   nadležne   službe   za   zapošljavanje   da   se   kandidat   nalazi   na   evidenciji nezaposlenih osoba ( ne starije od tri mjeseca)

    Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uslova, izabrani kandidati će biti dužni dostaviti u Poreznu upravu Federacije BiH u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima Javnog poziva.

    Zaprimljene prijave će razmotriti posebno formirana komisija, koja će obaviti i intervju sa kandidatima koji su dostavili dokumente tražene Javnim pozivom, nakon čega će utvrditi rang listu kandidata.

    O datumu, vremenu i mjestu održavanja intervjua, kandidati će biti pismeno obavješteni.

    Nakon provedenog postupka Javnog poziva, direktor Porezne uprave Federacije BiH će donijeti odluku o prijemu volontera, sa kojima će se zaključiti ugovor o obavljanju volonterskog rada. Volonteri sa visokom stručnom spremom primaju se na stručno osposobljavanje za samostalni rad bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski rad), koji može trajati najduže jednu godinu.

    Prava volontera po osnovu volonterskog rada propisana su u članu 28. Zakona o radu («Službene novine Federacije BiH», br. 43/99, 32/00 i 29/03) i članu 23. Zakona o volontiranju (Službene novine FBiH, broj:110/12 ).

    Prijavu sa potrebnim dokumentima treba dostaviti u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave Javnog poziva  u  dnevnim  listovima  (računajući  od  posljednje  objave),  putem  pošte, preporučeno na adresu:

    POREZNA UPRAVA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 
    SREDIŠNJI URED SARAJEVO
    Husrefa Redžića br. 4, Sarajevo
    sa naznakom
    «Javni poziv za prijem volontera u Poreznoj upravi Federacije BiH»

    Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

    Izvor: http://www.pufbih.ba/ba/info/obavjetenja/item/739-javni-poziv-za-prijem-volontera

    3. rujna 2014.

    Materijalni troškovi i kako se knjiže

    Materijalni troškovi u praksi se najčešće evidentiraju po stvarnim nabavnim cijenama ili po standardnim cijenama za svaku vrstu materijala kako bi se što realnije mogla utvrditi vrijednost njihovog pojedinačnog troška.
    Planske cijene se utvrđuju na početku obračunskog perioda, s tim da se planska vrijednost prilikom knjiženja utroška sirovina i materijala na kontu 511 mora svesti na stvarnu vrijednost utrošenog materijala korigovanjem za srazmjeran dio odstupanja od cijene.

    U zavisnosti da li je odstupanje stvarnih od stalnih cijena pozitivno ili negativno, korekcija troškova sirovina i materijala će se izvršiti na sljedeći način:
    - ako je odstupanje pozitivno, stalne cijene su veće od stvarnih, dugovaće konto 108 a potraživati konto 519
    - ako je odstupanje negativno, stalne cijene su manje od stvarnih, dugovaće konto 519 a potraživati konto 108, odnosno konto 118 i 128

    Zakon o porezu na dobit i prateći Pravilnik kao porezno priznate troškove prihvataju samo troškove materijala obračunate primjenom metodom ponderisanog troška. Ukoliko su troškovi obračunati po drugim metodama, na primjer FIFO, budu veći od troškova koji se dobiju ponderisanom metodom, ta razlika bi povećala osnovicu za obračun poreza na dobit.

    Primjer knjiženja troškova materijala

    Pravni subjekt je u inostranstvu kupio materijala u vrijednosti od 80.000 KM, s tim što su transportne usluge do granice zajedno sa PDV-om iznosile 6.100 KM, a od granice do skladišta kupca 4.430 KM. Carina na uvezeni materijal je 10%. Obaveza prema dobavljačima je odmah plaćena nakon primitka i uskladištenja materijala. Izdato je u proizvodnju  materijala u vrijednosti od 40.000 KM. Prodato je materijala sa zaliha u vrijednosti od 10.000 KM.

    Red.br
    Opis
    Konto
    Iznos u KM
    Duguje
    Potražuje
    1.
    Obračun troškova nabave
    100
    80.000


    Dobavljači u zemlji
    432

    80.000

    Za kupovinu mateijala u inostranstvu    2.
    Obračun troškova nabave
    100
    9.000


    Dobavljači u zemlji
    432

    9.000

    Za zavisne troškove nabave    3.
    Obračun troškova nabave
    100
    8.521


    Ostale obaveze iz poslovanja
    439

    8.521

    Za obračunatu carinu od 10%    4.
    Potraživanja za PDV
    270
    16.631


    Obaveze za PDV
    470

    1.582

    Ostale obaveze iz poslovanja
    439

    15.049

    Za obračun ulaznog PDV-a    5.
    Zalihe sirovina i materijala
    101
    97.521


    Obračun troškova nabave
    100

    97.521

    Za evidentiranje zaliha    6.
    Obaveze za PDV
    470
    1.582


    Ostale obaveze iz poslovanja
    439
    15.049


    Transakcijski račun
    200

    16.631

    Za plaćanje PDV-a    7.
    Dobavljači u zemlji
    432
    89.000


    Transakcijski račun
    200

    89.000

    Za plaćanje fakture    8.
    Utrošene sirovine i materijal
    511
    40.000


    Zalihe sirovina i materijala
    101

    40.000

    Za izdati materijal – stvarna cijena