Follow on FB

25. prosinca 2013.

Kako napisati urgenciju - urgencija primjer

Urgencija je dokument koji se šalje odgovarajućim institucijama ili licima radi bržeg riješavanja problema koji je nastao kod pošiljaoca. Također se šalje i u slučaju kada se prethodna molba ili zahtjev ne riješi iz prvog postupka.
Ovdje možete vidjeti i preuzeti kako napisati urgenciju vezano za neovlašteno korištenje poslovnog prostora.
PRIMJER URGENCIJE I KAKO SE PIŠE URGENCIJA