Follow on FB

28. travnja 2013.

Kako napisati žalbu

Kako napisati žalbu i šta žalba sadrži? Kad pišete žalbu trebali bi ste:

1. Opisati problem i rješenje koje želite,
2. Detaljnije opisati šta ste sve poduzeli u cilju rješavanja vašeg problema i šta ste postigli s tim,
3. Tražiti odgovor u što kraćem roku, (od onog kome upućujete žalbu)
4. Prikačiti kopiju dokumentacije koja podržava vašu priču, vaš problem.
žalba primjer

Kako se piše žalba primjer možete vidjeti u primjeru ispod:

(Vaše ime)
(Vaša adresa)                                                                                   ( Kome se upućuje )
(Mail i broj telefona)                                                                         ( Naziv, adresa i tel.)

Predmet: Žalba (npr. za kupljenu robu kod......dana......)

Poštovani,
( Potrebno je upisati da imate problem sa kupljenom robom u određenoj firmi na određenoj lokaciji i datumom kupovine)

( Objasniti detaljno problem, kad se javio i šta ste sve već poduzeli vezano za isti i kakvo ste rješenje dobili)

( Objasniti šta želite da firma poduzme vezano za vaš problem)

S poštovanjem.

Datum i mjesto.                                                                                 _______________
                                                                                                                    Potpis


Prethodno je okvirno opisan izgled i sadržaj žalbe. Da bi žalba bila uspješnija potrebno je što detaljnije opisati problem i rješenja koja očekujete od onoga kome se upućuje. Žalba ima slične karakteristike kao molba, vidite primjer kako napisati molbu.

Primjer žalbe možete preuzeti OVDJE.