Follow on FB

7. veljače 2013.

Kako napraviti memorandum

Kao najčešći oblik komuniciranja u kancelarijskom okruženju odnosno okruženju firme koristi se memorandum. Memorandum služi kao brza napomena saopćenja od jednog odjela firme ka drugom ili od jedne firme prema drugoj. Memorandum sadrži osnovne elemente kao što su naziv pokretača dokumenta, naziv primatelja, datum dokumenta, naziv predmeta i tijelo dokumenta koji sadrži informacije koje se dijele.
Na postavljeno pitanje šta je memorandum smo odgovorili a kako napraviti memorandum vidjet ćemo u primjeru ispod.


Memorandum primjer možete preuzeti OVDJE.

Ovdje možete vidjeti KAKO NAPISATI ODLUKU.