Follow on FB

31. siječnja 2013.

Kako napisati ponudu

Ponuda se može napisati za različite vrste upotrebe, kao ponuda za posao, ponuda za iznajmljivanje, ponuda asortimana i tako dalje. Primjer ponude je sličan kao primjer molbe. Sadržaj mora da bude jasan i pravopisno ispravan, a forma pisanja elemenata primaoca i pošiljaoca kao što smo rekli u primjeru molbe, adresa primaoca ide na desnu stranu a adresa onog koji šalje na lijevu stranu gornjeg ugla.
Mi ćemo obraditi primjer ponude za iznajmljivanje koju možete preuzeti na linku PRIMJER PONUDE ili pogledajte ispod primjer ponude za iznajmljivanje.Ovdje možete vidjeti PRIMJER PONUDE ZA POSAO