Follow on FB

26. rujna 2011.

Pravo na penziju

Kako ostvariti pravo na penziju? Pravo na penziju u Federaciji imaju oni koji ispunjavaju jedan od sljedećih uslova:
pravo na penziju


- 65 godina života i najmanje 20 godina penzijskog staža, ili
- 40 godina penzijskog staža, bez obzira na godine života, ili
- 55 godina života i 30 godina penzijskog staža (žena), odnosno
- 60 godina života i 35 godina penzijskog staža (muškarac).

Obavijest objavljena na stranici federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje.
http://www.fzmiopio.ba

Za prijevremenu penziju treba takodjer da se ispunjavaju navedeni uslovi. Ostvarene penzije u federaciji iznose od najniže 310,73 KM do najviše 2071,50 KM.