Follow on FB

7. rujna 2011.

Kako napisati odluku o stipendiranju

Odluka direktora se pise na vise nacina, zavisno od toga za sta se donosi odluka.
Primjer Odluke o stipendiranju:


Naziv
Firme/preduzeća

Mjesto i datum
Broj protokola:


Na osnovu člana ___ Statuta društva Direktor društva donosi sljedeću;

ODLUKU O STIPENDIRANJU

Član 1.

Direktor donosi odluku da odobri stipendiju __________, studentu prve godine studija na Univerzitetu ______ u ________, odsjek __________, smijer _________.

Član 2.

Visina stipendije za _____. godinu utvrđuje se u iznosu od _______ KM godišnje.
Isplatu iznosa stipendije iz stava 1. ovog člana vršit će služba knjigovodstva društva doznakom na žiro račun Univerziteta _________  početkom  školske godine studija.

Član 3.

Student se obavezuje da u rokovima daje sve ispite predviđene programom visokoškolske ustanove što će dokazivati odgovarajućim ispravama.

Član 4.

Po završetku studija student se obavezuje da ponudi zaključenje ugovora o radu sa davaocem stipendije o čemu će zajednički donijeti odluku student i davaoc stipendije.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se za _______godinu.
Odluka se produžava automatski za naredne godine studija studenta.

Član 6.

O izvršavanju ove odluke starat će se direktor društva.                                                                                                        
                                                                                                                Direktor:
                                                                                                          _______________

Obrazac odluke o stipendiranju,kao i sve druge obrazce možete preuzeti OVDJE.
odluka o stipendiranju