Follow on FB

7. rujna 2011.

Kako napisati odluku o kupnji

Naziv
Firme/preduzeća

Mjesto i datum
Broj protokola:Na osnovu člana ___ Statuta društva osnivač Društva _________ donosi sljedeću;


ODLUKU O KUPOVINI ZEMLJIŠTA

Član 1.

Osnivač Društva _________ donosi odluku o kupovinu zemljišta koja se nalazi na:
a) zemljišnom izvadku broj....

c) posjedovni list broj.....
Član 2.

Zemljište će nakon kupoprodajnog ugovora preći u vlasništvo preduzeća _______ doo.

Član 3.

______ doo iz _____ će biti vlasnik zemljišta iz člana 1. ove Odluke.

Član 4.

Cijena po kojoj se kupuje zemljište iz člana 1. i 3. Odluke iznosi ________ KM
(slovima KM)

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član 6.

O izvršenju ove Odluke brinut će se direktor društva.

                                                                                                                Osnivač Društva

Obrazac odluka o kupnji možete preuzeti na OVOM LINKU.
odluka