Follow on FB

7. rujna 2011.

Kako napisati odluku direktora

Odluka direktora se pise na vise nacina, zavisno od toga na sta se donosi odluka.
Primjer Odluke direktora:


Zbog situacije na tržištu,  a na osnovu člana ______ Odluke o osnivanju preduzeća, direktor preduzeća _________ doo _________, d o n o s i:


O  D  L  U  K  U
o radu zaposlenika preduzeća________ doo iz___________


Član 1.

Zbog situacije na tržištu, donosim Odluku o radu zaposlenika na dan ___.___._______.godine – „Dan nezavisnosti“/“Dan državnosti“/ „1.maj „

Član 2.

Rad zaposlenika se obavlja prema dosadašnjem planu i rasporedu, tj. bez dodatnog preraspoređivanja zaposlenika po smjenama i radnim mjestima.

Član 3.

Zbog nemogućnosti okupljanja svih zaposlenika u isto vrijeme, zadužujem poslovođeda u moje ime zaposlenicima čestitaju praznik.

Član 4.

Zadužujem računovodstvo preduzeća da izvrši obračun naknade zaposlenicima za rad u vrijeme državnog praznika i istu isplati zajedno sa isplatom LD-a za  mjesec ____.godine.

Član 5.

Za izvršenje ove Odluke odgovorni su mi računovodstvo preduzeća i poslovođe.

Dostavljeno:

- Računovodstvu ____________________________,
- Poslovođi TRG.1 ___________________________,
- Poslovođi TRG.2 _____________________,
- Poslovođi TRG.3 __________________,
- a/a.
odluka o radu