Follow on FB

25. kolovoza 2011.

Kako se racuna bruto plata


Bruto plata:

2. Formula iz člana 17. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak
Odredbama člana 17. Pravilnika predviđena je mogućnost da poslodavac može zaključiti ugovore u iznosu neto naknade sa uključenim porezom na dohodak; u tom slučaju primjenjuje se formula iz navedenog člana Pravilnika (neto x koeficijent 1,4493). Obavezna je primjena formule iz člana 17. Pravilnika u slučaju da poslodavac umjesto u novcu plaću zaposleniku nadoknadi u materijalnim dobrima i/ili uslugama. Tržišna vrijednost tih stvari i/ili usluga smatra se neto naknadom u kojoj je sadržan porez.Obavezna je, također, primjena formule iz člana 17. Pravilnika kod koristi koje se tretiraju kao neto prihod zaposlenika i preračunava se u bruto iznos primjenom navedenog koeficijenta.

Primjer:
Ukoliko je plata 500 KM tj. NETO PLATA( cisti novac koji dobiva radnik) obracun plate je sljedeci:
500 x 1,4493 = 724,65 KM
Dobiveni iznos 724,65 KM je BRUTO i na ovaj iznos se obracunavaju doprinsi i porezi, tj. doprinos za PIO/MIO...za nezaposlenost, zdravstveno osiguranje.....
Ovaj primjer obracuna plate je primjenjiv u Federaciji BiH.

Preuzeto sa
http://www.pufbih.ba/ba/obrasci/