Follow on FB

13. siječnja 2011.

Am ili Pm

am pm
Am ili pm je pretezno oznaka vremena koja se koristi na americkoj strani svijeta.
Am ili pm je 12 satni period koji je podjelio 24 satni period na dva dijela zvana ante meridiem ili am (prije podne) i drugi period post meridiem ili  pm (poslije podne).
Ovakav 12 satni period koriste Australia, Egipat, India, SAD, V.Britanija...
12 satni sistem          24 satni sistem
12:02 a.m..................00:02
  1:10 a.m..................01:10
10:00 a.m..................10:00
12:10 p.m..................12:10
  1:00 p.m..................13:00
  2:00 p.m..................14:00
Mislim da ste shvatili na osnovu seme gore prikazane sta am ili pm oznacavaju i koje vrijeme prestavljaju.
Am je vrijeme od 00:00 pa do 12:00 prije podne.
Pm je vrijeme od 12:00 pa do 00:00 ponoć.