Pravilnik o formiranju cijena - Primjer

By //
Pravilnik uređuje uvjete i način formiranja cijena ili robe.
Da bi se kupila neka roba potrebno je dati neki novčani iznos, cijena je taj novčani iznos. Formira se na osnovu ponude i potražnje. Po uvjetima tržišta cijene se formiraju slobodno.

Prikazat ćemo primjer, odnosno dio pravilnika o formiranju cijena a na kraju članka pravilnik možete preuzeti u word formatu.

Pravilnik o formiranju cijena primjer:


I  OPŠTE ODREDBE
Član 1.

Ovim Pravilnikom se uređuju uvjeti i način formiranja cijena proizvoda / robe / usluga.

Član 2.

Cijene se formiraju slobodno, prema uvjetima tržišta.

Pri formiranju cijena proizvoda / robe / usluga neće se vršiti dogovor sa drugim pravnim i fizičkim licima, koristiti monopolski položaj, niti druga pravna i fizička lica dovoditi u neravnopravan položaj.

Član 3.

Cijene proizvoda / robe / usluga koje su predmet prodaje, načelno se formiraju na način i po postupku utvrđenim ovim Pravilnikom.

II   POSTUPAK FORMIRANJA CIJENA

Član 4.

Za formiranje cijena i utvrđivanje uslova prodaje proizvoda / robe / usluga, nadležan je direktor (odnosno vlasnik radnje).

Direktor (odnosno vlasnik radnje) može ovlastiti i drugog zaposlenika da vrši formiranje cijena i utvrđivanje uslova prodaje proizvoda / robe / usluga.

Član 5.

Ovdje možete preuzeti u word formatu Pravilnik o formiranju cijena

Ne zaboravite posjetiti SVI OBRASCI ukoliko vam treba još koji pravilnik ili neki dokument sa naše liste besplatnih obrasaca.

MRS 10 - Događaji nakon izvještajnog razdoblja

By //
Cilj MRS-a 10 je propisati:

  • kada društvo treba uskladiti svoje financijske izvještaje za događaje nastale nakon datuma bilance
  • podatke koje društvo treba objaviti o datumu na koji je odobreno izdavanje financijskih izvještaja i događajima nakon datuma bilance
Ovaj standard također zahtijeva da subjekti ne sastavljaju svoje financijske izvještaje uz pretpostavku vremenske neograničenosti poslovanja, ako događaji nakon datuma bilance ukazuju na to da takva pretpostavka nije primjerena.

MRS 11 - Ugovori o izgradnji

MRS 11 propisuje računovodstveni postupak za prihode i troškove koji su u vezi s ugovorima o izgradnji. Zbog prirode aktivnosti koji se obavljaju u okviru ugovora o izgradnji, datum kada su aktivisti iz ugovora započete i datum kada su te aktivnosti završene obično pripadaju različitim računovodstvenim razdobljima.

Osnovno pitanje u vezi sa računovodstvenim obuhvaćanjem ugovora o izgradnji je raspoređivanje prihoda i troškova po osnovu ugovora o izgradnji na računovodstvena razdoblja u kojima su građevinski radovi izvršeni kako bi se utvrdilo kada se oni priznaju u izvještaju sveobuhvatne dobiti razdoblja kao prihodi i rashodi.

Nove cijene cigareta 2015 u BiH

By //
Najjeftinije cigarete u BiH će biti 2,90 KM poslije 01.01.2015. godine.
Iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH saopćeno je da će nove cijene cigareta u Bosni i Hercegovini biti na snazi od početka 2015. godine.

Do 31.11.2014. godine distributeri i proizvođači su bili dužni dostaviti nove cijene.

Nove maloprodajne cijene cigareta u 2015 godini su:

FABRIKA DUHANA SARAJEVO
RB NAZIV 01.01.2014. MPC 01.09.2014. MPC 01.01.2015. MPC
1. Aura Rd Premium 4,00 KM - 4,00 KM
2. Aura Gold Premium 4,00 KM - 4,00 KM
3. Aura red 3,70 KM 3,80 KM 4,00 KM
4. Aura gold 3,70 KM 3,80 KM 4,00 KM
5. Aura silver 3,70 KM 3,80 KM 4,00 KM
6. Drina gold i silver 3,30 KM 3,50 KM 3,50 KM
7. Drina jedina 3,30 KM - 3,50 KM
8. Drina jedina zlatna 3,00 KM - 3,20 KM
9. Drina denifine 3,00 KM 3,20 KM 3,30 KM
10. 8 3,00 KM - 3,20 KM
11. Code 3,00 KM 3,20 KM 3,30 KM
12. Tigra 3,00 KM - 3,20 KM
13. Diva 3,00 KM - 3,20 KM
14. Royal blue 2,90 KM 3,00 KM 3,20 KM
15. Royal white 2,90 KM 3,00 KM 3,20 KM

PHILIP MORRIS BH
RB NAZIV 01.01.2014. MPC 21.05.2014. MPC 01.01.2015. MPC
1. Marlboro Flavor Plus 4,30 KM 4,50 KM 4,80 KM
2. Marlboro Blue Beyond 4,30 KM 4,50 KM 4,80 KM
3. Marlboro Red  Upgrade 4,00 KM 4,20 KM 4,50 KM
4. Marlboro Gold Orginal 4,00 KM 4,20 KM 4,50 KM
5. Marlboro Touch 3,80 KM - 4,20 KM
6. Marlboro Core Flavor 3,80 KM - 4,20 KM
7. Marlboro Core  Fine Touch 3,80 KM - 4,20 KM
8. Eve Divine Slims100 3,50 KM - 3,80 KM
9. Eve Mistique Slims 100 3,50 KM - 3,80 KM
10. Philip Morris 100 3,30 KM - -
11. Philip Morris Reds 3,30 KM - 3,50 KM
13. Philip Morris Supreme 3,30 KM - -
14. Chesterfield Red 3,30 KM - 3,70 KM
15. Chesterfield Blue 3,30 KM - 3,70 KM
16 Bond Street Slims 3,30 KM - 3,50 KM
17. Bond Street Red 3,20 KM - 3,50 KM
18. Bond Street Blue 3,20 KM - 3,50 KM
19. Bond Street Silver 3,20 KM - 3,50 KM
20. Bond Street  Red 100 3,20 KM - 3,50 KM
21. Bond Street Blue 100 3,20 KM - 3,50 KM

IMPERIAL TOBACCO
RB NAZIV 01.01.2014. MPC 20.07.2014. MPC 01.01.2015. MPC
1. Davidoff Black - - -
2. Davidoff White - - -
3. Davidoff Classic 4,00 KM 4,20 KM 4,50 KM
4. Davidoff Gold 4,00 KM 4,20 KM 4,50 KM
5. Davidoff Gold Slims 4,00 KM 4,20 KM 4,50 KM
6. Davidoff Shape Black 3,70 KM 3,80 KM 4,00 KM
7. Davidoff Shape White 3,70 KM 3,80 KM 4,00 KM
9. Davidoff Orange 3,50 KM - 3,50 KM
10. Davidoff Blue 3,50 KM - 3,50 KM
11. Davidoff Ivory 3,50 KM - 3,50 KM
12. West Red 3,20 KM 3,30 KM 3,50 KM
13. West Silver 3,20 KM 3,30 KM 3,50 KM
14. West White 3,20 KM - -
15. Boss Blue Slim Style 3,20 KM 3,30 KM 3,50 KM
16. Boss Slims Violet 3,20 KM - -
17. Boss Classic 3,30 KM - 3,50 KM
18. Boss Gold 3,30 KM - 3,50 KM
19. Boss Blue 3,30 KM - 3,50 KM
10. Boss Gold 100s 3,30 KM - -
21. Boss Blue 100s 3,30 KM - -
22. Boss Blues SSL 3,30KM - 3,30 KM
23. Boss Valery SSL 3,30 KM - 3,30 KM
24. Paramount Red 3,30 KM - 3,30 KM
25. Paramount Gold 3,30 KM - -
26. F57 Regular 2,90 KM - -
27. F57 Indigo 2,90 KM - 2,90 KM
28. F57 Regular Sofr 2,70 KM - -
29. F57 Indigo Soft 2,70 KM - -
30. Imperial Classic Red 2,90 KM 3,00 KM 3,30 KM
31. Imprial Classic Blue 2,90 KM 3,00 KM 3,30 KM
32. Imprial Classic Black Slim 3,20 KM - 3,20 KM

TVORNICA DUHANA ROVINJ
RB NAZIV 01.01.2014. MPC 01.07.2014. MPC 01.01.2015. MPC
1. Avangard No 9 4,00 KM - 4,00 KM
2. Avangard No 7 4,00 KM - 4,00 KM
3. Avangard No 4 4,00 KM - 4,00 KM
4. Ronhill Blue 3,70 KM 3,90 KM 4,00 KM
5. Ronhill Rich 3,70 KM - 4,00 KM
6. Ronhill White 3,70 KM 3,90 KM 4,00 KM
7. Ronhill White 100s 3,70 KM 3,90 KM 4,00 KM
8. Ronhill Stone White 3,70 KM 3,90 KM 4,00 KM
9. Ronhill Stone White 100s 3,70 KM 3,90 KM 4,00 KM
10. Ronhill Aquamarine Ultima 3,70 KM 3,90 KM 4,00 KM
11. Ronhill Mentol Fersh 3,70 KM 3,90 KM 4,00 KM
12. Ronhill Slims Azure 3,70 KM 3,90 KM 4,00 KM
13. Ronhill Slims Velvet 3,70 KM 3,90 KM 4,00 KM
14. Ronhill Unlimited Blue 3,70 KM - 4,00 KM
15. Ronhill Unlimited White 3,70 KM - 4,00 KM
16. Ronhill White Prestige 3,70 KM - 3,70 KM
17. Ronhill Black Wave 3,50 KM - 3,70 KM
18. Ronhill Gold Wave 3,50 KM - 3,70 KM
19. WW 3,50 KM 3,70 KM 3,80 KM
20. WW Gold 100s 3,50 KM 3,70 KM 3,80 KM
21. WW White 3,50 KM 3,70 KM 3,80 KM
22. WW White 100s 3,20 KM - 3,80 KM
23. WW Pure No. 10 3,50 KM 3,70 KM 3,80 KM
24 WW Pure No. 6 3,50 KM 3,70 KM 3,80 KM
25. MC 9 3,00 KM - 3,00 KM
26. MC 6 3,00 KM - 3,00 KM
27. MC 5 100s 3,00 KM - 3,00 KM
28. MC 6 Slims 3,00 KM - 3,00 KM
29. MC 4 Slims 3,00 KM - 3,00 KM
30. Filter 160 3,30 KM - 3,50 KM
31. Filter 160 Gold 3,30 KM - 3,50 KM
32. Filter 160 White 3,30 KM - 3,50 KM
33. Filter 160 Gold 100 s 3,30 KM - 3,50 KM
34. Filter 160 White 100 s 3,30 KM - 3,50 KM
35. York Red i Gold 3,00 KM 3,20 KM 3,50 KM
36. York Red i Gold 100s 3,00 KM 3,20 KM 3,50 KM
37. Benston (sve vrste) 2,90 KM - -
38. Benston Slims 3,00 KM - -

NELT - JAPAN TOBACCO INTERNATIONAL
RB NAZIV 01.01.2014. MPC 11.08.2014. MPC 01.01.2015. MPC
1. Camel 4,00 KM - 4,30 KM
2. Memphis 3,90 KM 4,00 KM 4,30 KM
3. Ronson London 3,40 KM 3,50 KM -
4. Winston 3,60 KM 3,70 KM 4,00 KM
5. LD Red,Blue,Silver 3,00 KM 3,10 KM 3,40 KM
6. LD Violet i Pink SS 3,20 KM 3,30 KM 3,60 KM

NELT – BRITISH AMERICAN TOOBACVCO
RB NAZIV 01.01.2014. MPC U toku 2014. MPC 01.01.2015. MPC
1. Lord 4,10 KM - 4,10 KM
2. Lucky Strike 3,70 KM - 3,70 KM
3. Pall Mall 3,30 KM - 3,30 KM
4. Viceroy 3,00 KM - 3,00 KM
Izvor sa mojportal.ba

MRS 8 - Rečunovodstvene politike-promjene procjena i greške

By //
Cilj MRS 8 je poboljšanje pouzdanosti financijskih izvještaja društva i usporedivosti financijskih izvještaja samog društva s izvještajima iz prethodnih razdoblja kao i sa financijskim izvještajima društava koja se bave sličnom djelatnošću. Suglasno definiranom cilju propisuju se kriteriji za:

  • izbor i primjenu računovodstvene politike
  • smjernice za računovodstveni tretman
  • obavljanje promjena računovodstvenih politika, procjena, ispravku materijalno značajnih grešaka
Iako MRS 8 predstavlja sastavni dio profesionalne regulative, bavi se pitanjima koja se odnose na internu regulativu, tj. pitanjima u kojima društvo ima određenu dozu samostalnosti u smislu utvrđivanja računovodstvenih politika i opredjeljenja za određene računovodstvene procjene, pogreške  koje obrađuju ovaj MRS.

Računovodstvene politike se ovim standardom definiraju kao posebni principi, onove, konvencije, pravila i prakse koje je društvo usvojilo pri sastavljanu i prezentaciji financijskih izvještaja. Računovodstvene politike se utvrđuju u skladu s odgovarajućim standardom ili tumačenjem koji se primjenjuje na određenu stavku putem koje se vrši evidencija konkretnog poslovnog događaja, odnosno transakcije. Primjena usvojenih politika je obavezna uvijek kada je efekt njihove primjene materijalno značajan.

Uprava se treba opredijeliti za računovodstvene politike koje omogućavaju primjenu svih zahtjeva MRS/MSFI. U slučaju kada ovi zahtjevi ne mogu biti ispunjeni, uprava ima obavezu opredijeliti se za računovodstvene politike koje osiguravaju informacije relevantne za donošenje poslovnih odluka i pouzdane u smislu: da vjerno predstavljaju rezultate i financijsko stanje društva, da odražavaju ekonomsku suštinu događaja i transakcija (ne samo njihovu pravnu formu), da budu neutralne i potpune u svakom pogledu. 

MRS 7 - Izvještaj o novčanim tokovima

By //
Informacije o tokovima gotovina jednog društva pomaže korisnicima financijskih izvještaja pružajući im osnovu za ocjenjivanje sposobnosti društva u ostvarivanju gotovine i gotovinskih ekvivalenata, kao i potrebu društva za korištenjem tih tokova gotovine.

Poslovne odluke koje donose korisnici financijskih izvještaja zahtijevaju prethodnu procjenu sposobnosti društva da stvori gotovinu kao i vremenski okvir i izvjesnost njihovog stvaranja.

Cilj ovog standarda MRS 7, je osigurati dostavljanje informacija o povijesnim promjenama u gotovini i gotovinskim ekvivalentima društva putem izvještaja o tokovima gotovine u okviru poslovnih aktivnosti, aktivnosti investiranja i aktivnostima financiranja.

Korisnici financijskih izvještaja ako pored drugih izvještaja nemaju i izvještaj o novčanim tokovima ne raspolažu potrebnim brojem informacija da bi mogli procjeniti promjenu neto imovine društva, njegovu financijsku strukturu ( uključujući likvidnost i solventnost) i sposobnost da utječe na iznose i vremensko određivanje tokova gotovine.
Izvještaj o novčanim tokovima je koristan zbog toga jer daje informacije o promjenama u novcu.

MRS 2 - Zalihe

By //
Cilj ovog standarda je da propiše postupak računovodstvenog obuhvaćanja zaliha u kontekstu sistema historijskog troška. Osnovno pitanje zaliha je iznos troška koji se priznaje kao sredstvo i tako iskazuje sve do priznavanja odgovarajućih prihoda. MRS 2 daje upute za metode troška koje se koriste za određivanje troškova zaliha.

Zalihe susredstva koja se drže za prodaju u običajnom toku poslovanja, koja su u procesu proizvodnje za buduću prodaju ili je to materijal ili pomoćno sredstvo koji se troše u procesu proizvodnje ili prilokom pružanja usluge. Zalihe obuhvaćaju robu koja je nabavljena i drži se radi preprodaje, može biti zemljište za prodaju ili gotovi proizvodi namijenjeni prodaji, nedovršeni proizvodi, osnovni i pomoćni materijali koji se koriste u procesu proizvodnje.

Zalihe se mjere po nabavnoj vrijednosti ili po cijeni koštanja. Navbavna vrijednost čine svi toškovi nabavke, troškovi konverzije i drugi nastali troškovi neophodni za dovođenje zaliha na njihovo sadašnje mjesto i stanje. Troškovi konverzije obuhvaćaju direktno utrošenu radnu snagu po jedinici proizvoda, obuhvataju i dodjeljivanja fiksnih i promjenjivih troškova koji nastaju prilikom konverzije materijala u gotove proizvode.

Fiksni režijski troškovi ne zavise od obima proizvodnje a to su: amortizacija, održavanje tvornićkih zgrada i opreme kao i troškovi rukovođenja društvom. Promjenjivi režijski troškkovi ovise o promjeni obima proizvodnje. Drugi troškovi se uključuju u nabavnu vrijednost i cijenu koštanja zaliha samo u mjeri u kojoj su nastali prilikom dovođenja zaliha na njihovo sadašnje stanje. U cijenu koštanja zaliha mogu se uključiti i neproizvodni režijski troškovi ili troškovi projektiranja proizvoda za posebne kupce.

Troškovi koji se isključuju iz cijene koštanja zaliha a priznaju se kao rashodi u razdoblju u kojem su nastali su: neobičajno veliko rasipanje materijala, radne snage, troškovi skladištenja, osim faznog skladištenja u proizvodnji, režijski troškovi administracije koji ne utiču na dovođenje zaliha na sadašnje stanje i mjesto i troškovi prodaje.

Prema odredbama MRS 2 dozvoljene metode obračuna zaliha su:

  • metoda FIFO (first in - first out) = prva ulazna, prva izlazna
  • metoda ponderirane prosječne nabavne cijene
  • metoda specifične identifikacije
  • metoda standardnog troška
  • metoda trgovine na malo
Ako se zalihe obračunavaju po FIFO metodi tada su stavke koje ostanu na zalihi na kraju razdoblja po posljednim nabavnim cijenama.
Prema metodi ponderiranog prosjeka cijena koštanja svake stavke određuje se na osnovu ponderiranog prosjeka cijene koštanja sličnih stavki na početku razdoblja i cijene koštanja sličnih stavki koje su nabavljene ili proizvedene tokom tog razdoblja. Prosjek se moće izračunati periodično ili prilikom prijema svake naredne pošiljke.
Pokreće Blogger.